Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Izsludināts iepirkums Vizuālā materiāla - Reiz piedzima cilvēks - izstrādei

Ievietots: 24.01.2013

    

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””
Konrāda 9-11, Rīga, LV 1004
Reģistrācijas Nr.40008117716 

Par iepirkumu Nr. 1-2.5/10-2

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai (granta līguma nr. IF/2011/1.a./17) ietvaros uzaicina Jūs iesniegt savus piedāvājumus iepirkumam „Vizuālā materiāla „Reiz piedzima cilvēks” izstrāde.

Piedāvājumus lūdzam nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai personīgi iesniegt līdz 2013. gada 8.februārim plkst. 16.00 Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” birojā, Lāčplēša ielā 29-3, Rīgā, LV-1011.

Pielikumu, kas satur:
1. Instrukciju un tehnisko specifikāciju pretendentiem;
2. Piedāvājuma formu un apliecinājumu;

lūdzam skatīt sadaļā Iepirkumi

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja S. Zalcmane