Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Izveidots informatīvs interneta resurss imigrantiem

Ievietots: 17.12.2009
Rīga, 18.12.2009.

NVO Patvērums „Drošā māja”, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīvs citu NVO, valsts un pašvaldību partneris, biedrības mājaslapā www.patverums-dm.lv izveidojis īpašu sadaļu imigrantiem ar plašu informatīvo materiālu par dažādiem sociāliem jautājumiem, kas ir svarīgi trešo pasaules valstu pilsoņiem, ierodoties un uzsākot dzīvi Latvijā. Informācija ir pieejama četrās - latviešu, krievu, angļu un franču – valodās*. Informācijas atbalsta sistēma imigrantiem internetā tapusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta „Tikšanās telpa” ietvaros.

Biedrības mājaslapas sadaļā „Informācija imigrantiem” var iepazīties ar informāciju par šādām tēmām: uzturēšanās Latvijā: vīzas un uzturēšanās atļaujas; veselības aprūpes sistēma Latvijā un tās pieejamība; izglītības pieejamība Latvijā; nodarbinātība; mājoklis; uzņēmējdarbība.

Vairāk informācijas Biedrības mājaslapas sadaļā „Informācija imigrantiem”

Sandra Zalcmane, Patvērums „Drošā māja” valdes priekšsēdētāja: „Līdz šim brīdim imigrantiem pirms ierašanās Latvijā, kā arī uzturoties Latvijā nebija iespējams saņemt vienkāršu, praktisku informāciju par jautājumiem, kas svarīgi, lai veicinātu imigrantu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Informāciju varēja atrast tikai fragmentāri dažādu institūciju mājaslapās. Turklāt bieži vien tā bija pieejama tikai latviešu valodā, ko nesaprot ārvalstnieki.

Tāpēc mums ir liels prieks, ka tieši šodien – 18. decembrī, Starptautiskajā migrantu dienā  - projekta „Tikšanās telpa” ietvaros biedrība nāk klajā ar speciālu jaunizveidotu informatīvo atbalsta sistēmu imigrantiem, kurā ietverta plaša informācija par resursu centra pakalpojumiem un Latvijas sociālo vidi, tādējādi nodrošinot ar informāciju par viņiem aktuālām tēmām un sekmējot integrācijas veiksmīgu norisi.”

Ja ārvalstu pilsonim rodas kādi papildu jautājumi, aicinām sazināties, izmantojot elektronisko pastu: drosa.maja@apollo.lv, vai arī zvanīt darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00 pa tālruni +371 78908343. Iespējams sazināties, lietojot Skype: drosa.maja.

Projekta „Tikšanās telpa” realizācijas laiks ir no 2009. gada jūnija līdz 2009. gada decembrim. Galvenā mērķa grupa projektā ir trešo valstu pilsoņi, kas dzīvo Latvijā ne ilgāk kā piecus gadus, vai arī nupat ir ieradušies Latvijā un tiem ir vajadzīga palīdzība, lai sekmīgi iekļautos Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros biedrības telpās - Rīgā, Elizabetes ielā 51-12B - jau ir izveidots resursu centrs, kurš šobrīd darbojas kā imigrantu tikšanās vieta, kurā tie var pārrunāt iespējamās problēmas un meklēt to risinājumam atbilstošu variantu.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2009. gada 1. jūliju Latvijā iedzīvotāju skaits bija 2 261 603, no kuriem ārzemnieku skaits ar derīgām uzturēšanās atļaujām - 49 633, kas ir 2,19% no kopējā iedzīvotāju skaita. Kopumā šā gada pirmajā pusgadā izsniegta 14 661 termiņuzturēšanās atļauja, no kurām visvairāk: Krievijas (3 289), Ukrainas (1 655) pilsoņiem. Visbiežāk termiņuzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas personām, kas vēlas Latvijā strādāt, augstskolu studentiem, kas apmaiņas programmās studē Latvijā, ģimenes atkalapvienošanās nolūkā un Latvijas pilsoņu, nepilsoņu vai ārzemnieku (ar pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām) laulātajiem.

ES imigrantu integrācijas īstenošana ir viens no uzdevumiem ceļā uz Lisabonas stratēģijā** noteikto mērķu sasniegšanu.

*Valodas izvēlētas, ņemot vērā valstis, no kurām ir lielākā imigrantu plūsma, un valodas, kuras prot lielākā daļa imigrantu – krievu, angļu un franču

** Lisabonas līgumu skat. šeit: http://www.eppgroup.eu/Policies/pkeynotes/48lisbon-strategy_lv.asp