Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Jau piecu pašvaldību darbinieki ir ieguvuši un papildinājuši zināšanas par bēgļu integrāciju

Ievietots: 28.04.2011

 

Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Es palieku Latvijā!” un Sorosa fonda Latvijā projekta „Palīdzi man palikt Latvijā!” ietvaros martā un aprīlī jau piecās Latvijas pašvaldībās - Rīgā, Talsos, Jelgavā, Cēsīs, Daugavpils - organizējusi izglītojošus seminārus saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijā.
Apmācību laikā tiek apskatītas tādas tēmas kā bēgļu nodarbinātība, kultūršoks un kultūru dialogs, dzīves uzsākšana pēc bēgļa statusa iegūšanas, Eiropas bēgļu un patvēruma politika, parādot divvirzienu integrācijas procesu un komunikāciju. Diskusiju laikā tiek demonstrēta filma par bēgļu dzīvi Latvijā, kas tika uzņemta 2009. gada EBF projekta ietvaros.

Šodien, 29. aprīlī, sestais seminārs notiek Krāslavā – Grāfa Plātera ielā 6 (sākums plkst. 10.00).

Alvis Šķenders, „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvis: „Lai gan projekta ietvaros semināri tika plānoti tikai reģionos, papildus tie tika rīkoti Rīgā un Daugavpilī. Kā pamatojums papildu semināriem un vēlmei noklausīties biedrības „Patvērums „Drošā māja”” profesionāļu sniegto informāciju ir fakts, ka tieši Rīgas pilsētā bēgļu un personu ar alternatīvo statusu ir visvairāk, tomēr zināšanu par integrāciju nepietiek. Savukārt Daugavpilī pirms vairākiem gadiem jau ir bijusi pozitīva bēgļu ģimenes integrācijas pieredze, tomēr ļoti svarīgi ir sekot līdzi jaunumiem bēgļu politikas jomā, un ir nepieciešama regulāra informācija par dažādu kultūru pārstāvju iekļaušanos sabiedrībā.” 


Biedrības pārstāvji, apkopojot semināru dalībnieku aizpildītās aptaujas anketas, secina, ka pašvaldību darbinieki, tai skaitā arī sociālie darbinieki, ir atzinīgi novērtējuši semināra programmu un akcentējuši, ka šādi semināri ir ļoti nepieciešami, jo trūkst zināšanu par šo mērķa grupu. Tāpat arī minēts, ka „diemžēl šobrīd pašvaldībās trūkst labas prakses piemēru jeb „know how””.

2010. gada decembrī uzsāktā Eiropas Bēgļu fonda (EBF) finansētā projekta „Es palieku Latvijā!” mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu adaptāciju un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Tā realizācija paredzēta līdz 2011. gada jūnijam.

Projekta ietvaros bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, septiņus mēnešus tiek sniegts medicīnisks, psiholoģisks, materiāls atbalsts un cita veida palīdzība , tai skaitā arī juridiskā. Plānots, ka projekta laikā tiks sasniegti šādi rezultāti: mājvietas iegūšana, mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi; reģionālie pašvaldību pārstāvji tiks iepazīstināti ar bēgļu integrāciju Latvijā.

Pēc Pilsonībās un migrācijas lietu pārvaldes datiem, 2010. gadā patvērumu Latvijā pieprasījis 61 patvēruma meklētājs, no kuriem 47 ir pieaugušie un 14 bērni; bēgļu statuss piešķirts 7 personām (3 pieaugušie, 4 bērni); 18 personām ir piešķirts alternatīvais statuss (10 pieaugušie un 8 bērni).

Bēgļu integrācija Latvijas Republikai ir ne tikai suverēnas valsts starptautiskās saistības, bet arī Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Latvijas valsts un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzfinansējumu.