Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Jaunpilī notiks seminārs – diskusija par migrāciju

Ievietots: 03.02.2016

        

                             

Lai paplašinātu Jaunpils pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 2016. gada 4. februārī no plkst. 12:00 – 14:00, Jaunpils pilī, Jaunpils novadā, rīko semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists un Gunta Vīksne – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” adaptācijas programmu vadītāja.

Semināra programma

 

Tēma

 

Ierašanās, reģistrācija

12.00 – 12.30

Ievads par biedrības “Patvērums “Drošā māja”” darbu ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Migrācijas cēloņi un attīstības sadarbība.

Ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants.

Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi

12.30 - 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 13.30

Bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana:

Esošā un Rīcības plānā šobrīd ietvertā.

Darbs ar tulka piesaistīšanu.

13.30 – 14.00

Sarunas ar patvēruma meklētājiem.

Atbildes uz jautājumiem.

Aktivitāte notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com