lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Jelgavas novadā notiks iepazīšanās ar kurdu kultūru un tradīcijām

Ievietots: 01.08.2017

                       

Lai iepazīstinātu vietējos iedzīvotājus ar citu tautu kultūru un tradīcijām, šā gada 10. augustā plkst. 12:00 Jelgavas novada Glūdas pagastā, Zemgales ciemā, “Aktivitāšu centrs “Zemgale””, Upes ielā 12, notiks neformāla iepazīšanās ar kurdu kultūru un tradīcijām. 

Pasākumu rīko kurdu tautības pārstāvji kopā ar Informācijas centra imigrantiem (ICI) reģionālā kontaktpunkta Zemgale darbiniekiem un brīvprātīgajiem.

12:00 Atklāšana, iepazīšanās
12:30 Brīvprātīgo aktivitātes un saliedēšanas spēles
13:00 Kurdu pārstāvju prezentācija par Kurdistānu – kultūras iezīmes un tradīcijas
14:30 Kurdu ēdienu degustācijas, kopīga darbošanās
16:00 Nākotnes plānu iezīmēšana, noslēgums

Piedalīties pasākumā aicināts ikviens interesents! Ieeja brīva.
Vēlams savu dalību pasākumā līdz 7.augustam pieteikt elektroniski, rakstot uz e-pastu: ici.jelgava@gmail.com.

Papildu informācija: Gunita Bērza, ICI reģionālā kontaktpunkta Zemgale Jelgavā vadītāja, mob. tālr.: +371 25719588.

Informācijas centrs tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Centra darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.