lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Jūlijā sociālā darbinieka un sociālo mentoru atbalsts nodrošināts 164 personām

Ievietots: 22.08.2017


Šā gada jūlijā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sociālā darbinieka un sociālo mentoru atbalstu saņēmušas 164 starptautiskās aizsardzības personas, tai skaitā 73 nepilngadīgas un 91 pilngadīgas, no Sīrijas (90), Eritrejas (15), Afganistānas (10), Tadžikistānas (9), Armēnijas (7), Azerbaidžānas (6), Indijas (6), Krievijas (5), Libānas (4), Kirgizstānas (4), Turcijas (3), Kubas (2), Irākas (1), Kamerūnas (1) un ASV (1).

Pakalpojumi tika sniegti 65 sievietēm un 99 vīriešiem, tai skaitā 33 ģimenēm ar un bez bērniem, kā arī 33 individuālām personām.

Savukārt jūnijā atbalsts sociālekonomiskās iekļaušanās programmas īstenošanas ietvaros nodrošināts 163 personām (61 sievietei, 102 vīriešiem), no kurām nepilngadīgas personas bija 71, bet pilngadīgas – 92. Klientu vidū bija 34 ģimenes, kā arī 32 individuālas personas kopumā no 15 valstīm: Sīrijas (93), Eritrejas (20), Afganistānas (10), Tadžikistānas (8), Azerbaidžānas (6), Krievijas (5), Libānas (4), Kirgizstānas (4), Armēnijas (3), Turcijas (3), Indijas (2), Kubas (2), Irākas (1), Kamerūnas (1) un ASV (1).

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com