lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Kampaņa "Par Cilvēcību" Stalbē

Šā gada 3. oktobrī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS), sadarbībā ar virkni sadarbības partneru visā Latvijā uzsāka kampaņu par migrāciju “Par Cilvēcību”. Kampaņa notika no 3. līdz 18. oktobrim. Kampaņas ietvarā tika īstenoti kopumā 42 pasākumi visā Latvijā – dokumentālās filmas demonstrēšana, diskusijas, tematiskās darbnīcas, tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem. Kampaņa aicināja pievērst uzmanību migrācijas un cilvēcības aspektiem, sekmējot sabiedrības padziļinātu izpratni par globālo migrāciju caur lokālo, vēsturisko un personīgi pieredzēto. Kampaņas noslēgumā - 18. oktobrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pārstāvji devās uz Stalbes pamatskolu, lai tiktos ar skolēniem un runātu par migrāciju. Katrs no jauniešiem veidoja migrācijas pozitīvo ieguvumu karti un kopā iejutās citas kultūras tradicionālajā komandu spēlē. Jaunieši locīja sapņu lidmašīnas, atspoguļojot solidarizēšanos kampaņā #ParCilvēcību Sirsnīgs paldies Stalbes pamatskolai un personīgi Jolantai Dzenei par silto uzņemšanu, kā arī mūsu lieliskajiem brīvprātīgajiem par atbalstu šo pasākumu īstenošanā! #ParCilvecibu