Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Konsultatīvā padomes sēde, 20.06.

2016.gada 20.jūnijā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” telpās notika Konsultatīvās padomes trešo valstu pilsoņu integrācijai sēde. Padomes locekļi klātienē iepazinās ar nesen izveidotā Integrācijas centra imigrantiem darbību un diskutēja par plānotajām aktivitātēm trešo valstu pilsoņu integrācijai 2017. un 2018.gadā. Pēc sēdes tās dalībniekiem bija iespēja pievienoties Pasaules bēgļu dienas svinībām un Ielīgošanas pasākumam, ko rīkoja Arābu kultūras centrs sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām „Radošā apvienība jauniešiem TREPES”, „Patvērums „Drošā māja”” un „Brīvprātības platformas fonds”. Padome ir Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt diskusiju un sadarbību starp institūcijām trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā, sekmēt trešo valstu pilsoņu, kā arī viņus pārstāvošo nevalstisko organizāciju līdzdalību valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā veidošanā. Padomē darbojas 19 pārstāvji no ministrijām, darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Projektu "Informācijas centrs imigrantiem" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.