lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Rīga

Novembrī projekta "Integrācijas ABC" ietvaros ir uzsāktas latviešu sarunvalodas kluba nodarbības Rīgā! Tajā piedalās trešo valstu pilsoņi ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju un attīstītu latviešu sarunvalodu, kā arī kopīgi pārvarētu valodas barjeru. Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01. Ievietots 02.12.2019.