lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latviešu valoda senioriem, 26.02.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros dažādi atbalsta pasākumi notiek īpašai trešo valstu valstspiederīgo grupai - senioriem. Viena no aktivitātēm - latviešu valodas apmācības. Vairāk par aktivitātēm lasi http://patverums-dm.lv/lv/atbalsta-pasakumi-senioriem Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".