Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Latviešu valodas A1 līmeni apguvušas jau trīs Ukraiņu kara bēgļu grupas

Ievietots: 30.09.2022

           

Septembra beigās latviešu valodas mācību kursu noslēdza divas mācību grupas Tukumā – viena grupa tiešsaistē, otra klātienē. Apliecības par latviešu valodas apguvi A1 līmenī saņēma 32 Ukrainas kara bēgļi.

Mācību kurss sākās jūlija sākumā un ilga trīs mēnešus, kopumā 120 stundas. Studenti  atzīst, ka nodarbības ir daudz vērtīgākas, mācoties klātienē, taču, dzīvojot dažādās Zemgales reģiona vietās, attālināta mācīšanās ir teju vienīgā iespēja, jo visi studējošie strādā un laiku valodas apguvei var veltīt vien vakara stundās. Kā lielākais ieguvums klātienes nodarbībās tiek minēts tiešais kontakts ar pasniedzēju, savstarpējā komunikācija latviešu valodā ar tautiešiem un mācību materiāla vieglāka uztvere. Mācoties attālinātā režīmā, studentiem pietrūka tiešās komunikācijas, kā arī apgrūtināta mācību vielas uztvere.

Latviešu valodas mācību kursu noslēdzot, ukraiņi izrādīja iniciatīvu turpināt mācības A2 līmenī, un ar iegūtajām zināšanām plāno kārtot eksāmenu Valsts izglītības satura centrā. Vaicājot, kas mudina šos cilvēkus mācīties latviešu valodu, studenti atzīst, ka tas nepieciešams darbā, saziņai ar latviešu draugiem, arī lai iepērkoties veikalā, saprastu, kas rakstīts uz preces iesaiņojuma, un kā izteicās viena no studējošiem: „Tagad saprotu, kādus pīrādziņus es pērku.”

Studenti ir ļoti pateicīgi par iespēju mācīties latviešu valodu un, lai gan cer, ka būs iespēja atgriezties dzimtenē, vēlas turpināt uzlabot sarunvalodas prasmes, apgūt jaunus vārdus un uzlabot savas latviešu valodas prasmes.

Vienlaikus mācības beidza arī grupa Rīgā, kur apliecības par latviešu valodas apguvi A1 līmenī saņēma 15 Ukrainas kara bēgļi. Kā atzīst skolotāja I.Demčenko, tad bija prieks strādāt ar šo grupu. Attieksme un apmeklējums bija ideāls. Kursanti centās uzzināt valodas īpatnības, kultūras jaunumus un latviešu tradīcijas. Daži no viņiem valodu izmanto jau savās darba vietās, jo strādā veikalā. Bija interesanti arī dzirdēt dažādus viedokļus par gramatiku un kā vieglāk iemācīties jaunos vārdus. Daži kursanti apmeklēs vēl kursus, jo vēlas kārtot eksāmenu uz A2 līmeni.

Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

Latviešu valodas mācības notiek projekta “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros (projekta Nr.2022.LV/LVUKR/8). Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.