Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Latviešu valodas apguve sekmēs bēgļu nodarbinātību

Ievietots: 22.01.2012
Latviešu valodas nezināšana apgrūtina bēgļu iekļaušanos darba tirgū. Lai to risinātu, uzsākts projekts „Valoda – ceļš uz integrāciju”. Lielākajai daļai iebraucēju tā ir vienīgā iespēja apgūt latviešu valodu. Interese un atsaucība ir daudz lielāka nekā gaidīts.


     

Galvenais iemesls, kāpēc bēgļi nevar atrast un iegūt darbu, ir latviešu valodas nezināšana, tāpēc šie cilvēki kļūst par pastāvīgiem sociālo pabalstu saņēmējiem un ilgstošiem bezdarbniekiem, kaut arī lielākā daļa var un grib strādāt. Bēgļi varētu piedalīties tautsaimniecības attīstībā, nevis radīt slogu sociālajam budžetam. Lai bēgļi spētu sazināties un kārtot formalitātes, nepieciešams atbalsts valsts valodas apmācībā.

Šīs problēmas risināšanai biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar Eiropas Bēgļu fonda (EBF) un valsts finansiālu atbalstu ir uzsākusi projektu „Valoda – ceļš uz integrāciju”. Projekta mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi un sarunvalodas prasmju attīstīšanu bēgļiem (t.sk. personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem), lai cilvēki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, iemācītos valodu tādā līmenī, ka viņi var saprasties vienkāršās sadzīves situācijās, kārtojot dokumentus, meklējot darbu un lasot īsus, nesaistītus tekstus.

Projekta vadītājs Alvis Šķenders uzskata, ka valoda ir svarīgākā lieta integrācijas veicināšanā. Viņš norāda: „Kopš 2008. gada „Patvērums „Drošā māja”” sniedz bēgļiem sociālo, medicīnisko, psiholoģisko, materiālo un juridisko atbalstu. Tagad, kad nodrošinām arī latviešu valodas apmācību, bēgļi var saņemt pilnu pakalpojumu klāstu vienā organizācijā.”

Valodas apmācības apmeklē daudz vairāk bēgļu nekā iepriekš gaidīts. Paredzēto 15 cilvēku vietā patlaban nodarbības apmeklē divas reizes vairāk mērķa grupas pārstāvju. Trokšņainā kompānija seko pasniedzējas norādēm, apgūstot latviešu valodas pamatus. Jau pēc pirmā mācību mēneša nodarbības kļūs sarežģītākas un tēmas nopietnākas.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" dibināta 2007.gadā, lai attīstītu atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem imigrantiem, tostarp bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.


Papildu informācijai:
Alvis Šķenders, projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” vadītājs
Epasts alvis.skenders@gmail.com
www.patverums-dm.lv