lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latviešu valodas apguves mācību kursu noslēgusi piektā grupa

Ievietots: 21.12.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šā gada 11.decembrī ir noslēdzies latviešu valodas apguves mācību kurss jau piektajai grupai, kurā mācījās 15 starptautiskās aizsardzības personas. Grupa, apmeklējot nodarbības trīs reizes nedēļā, intensīvi apguva pamatzināšanas latviešu valodas pielietošanā. Noslēdzot kursu, grupas dalībnieki pildīja zināšanu pārbaudes testu, kurā tika iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes uzdevumi. Apliecības par kursa beigšanu saņēma 14 personas no Krievijas (3), Nigērijas (1), Kazahstānas (1), Bangladešas (1), Irākas (1), Ēģiptes (1), Palestīnas (1), Lībijas (1) un Kamerūnas (1).

Latviešu valodas skolotāja Lolitu Zilberte stāsta, ka kopumā grupas latviešu valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija ļoti vājš,  jo cilvēki bija nesen ieradušies un vēl nebija pat ikdienā dzirdējuši latviešu valodu. “Dalībnieki bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām, un labprāt palīdzēja cits citam. Uzsākot mācības, latviešu valodas zināšanu līmenis, atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem,  bija PirmsA1līmenis (0 līmenis). Salīdzinoši ar iepriekšējām četrām mācību grupām, šī grupa bija  diezgan atšķirīgi no mācīšanās pieredzes  viedokļa - atšķirīgs vecums, izglītības līmenis – kas, protams,  ietekmēja  mācīšanos”.

Viņa stāsta, ka kursanti izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un svētkiem. “Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Visinteresantākā tēma šai grupai bija “Veselība. Medicīnas pakalpojumi”.  Kursanti  aktīvi  piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, strādāja  individuāli un pāros. Noslēdzot šo latviešu valodas apguves kursu, starptautiskās aizsardzības personas tagad var sekmīgi turpināt mācīties latviešu valodu A1 līmenī”.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv