Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Latviešu valodas skolotāja: starptautisko aizsardzības personu centība apgūt latviešu valodu dod iedvesmu mācīt

Ievietots: 08.07.2019

Jūlijā projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros notiekošo latviešu valodas apguves mācību kursu turpina septītā grupa, kurā kopš 23.maija mācās starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka grupā ir valstu pārstāvji, kuri sarunājās dažādās valodās, tāpēc latviešu valodas skolotājai ir jābūt ļoti radošai un grupas dalībniekiem apķērīgiem, lai visi spētu saprasties. „Skolotāja izmanto dažādas metodes un līdzekļus, lai labāk iemācītu valodu, un kursantiem tas patīk. Grupa ir aktīva, novērojama vēlme līdzdarboties, kā arī paši mācību kursa dalībnieki ir izpalīdzīgi saviem grupas biedriem”.  

Latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte, vērtējot audzēkņu sekmes, teic, ka katras grupas sekmes ir proporcionālas ieguldītajam darbam. „Jāņem vērā, ka latviešu valodu apgūst cilvēki no dažādām valstīm, un ne vienmēr ir kāda starpniekvaloda. Kursanti labprāt apgūst tās tēmas, kas ir noderīgas praktiskajā dzīvē. Mācību dalībnieki arī ļoti labprāt  piedalās lomu spēlēs, labāk apgūstot jauno leksiku. Nodarbībās citam pret citu ir labvēlīga attieksme, viņi mēdz uzslavēt savas grupas biedrus.” Viņa norāda, ka valodas zināšanu līmenis nodarbību sākumā ir  ļoti zems,  jo cilvēki ir  nesen ieradušies un gandrīz nav nekur  iepriekš dzirdējuši latviešu valodu. „Katrs cilvēks nāk ar savu mācīšanās pieredzi, ar attieksmi pret darbu, ar uzvedības kultūru un vēl ar daudz ko citu. Tomēr visus šos cilvēkus vieno mērķis – vēlme apgūt latviešu valodu. Galvenais, kas ietekmē rezultātu, ir katra kursanta ieinteresētība. Ja ir izvirzīts mērķis – palikt Latvijā, tad arī šie kursanti ātrāk un sekmīgāk apgūst pirmās zināšanas”. L.Zilberte uzsver, ka labāku rezultātu sasniedz ģimenes, kā arī tie cilvēki, kuri ir sadraudzējušies. Kursanti nereti izmanto arī elektroniskos mācību līdzekļus, lai sekmīgāk apgūtu valodu, kā arī daloties mācību pieredzē ar radiniekiem un draugiem, kuri uzturas citās valstīs. „Katram pedagogam kursanta sacītais - Paldies par nodarbību! Mums ļoti patika! Mēs mīlam Latviju! - ir patiess stimuls aizmirst visas grūtības un dod iedvesmu mācīt, meklēt jaunus uzdevumus un mācību pieeju katram individuāli”.

Plānots, ka sākot ar 16.jūliju latviešu valodas apguves mācību kursu uzsāks jauna grupa.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2018. gada janvāra līdz šim latviešu valodas kursu apmeklējušas 92 personas (kopumā sešas grupas), no tām 70 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu.  Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 26 valstīm.

Projekta ietvaros notiek arī  integrācijas mācību kurss par Latviju, kuru līdz šā gada jūnijam ir noklausījušās deviņas grupas - 142 personas, no tām 122 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 28 valstīm. Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem tika piesaistīti dari, turku, tigriņu, arābu, urdu, gruzīņu, franču, bengāļu, spāņu, tamilu valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošina „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Z.Rudene norāda, ka šobrīd aktīvi tiek meklēts mongoļu valodas tulks vai zinātājs, lai varētu uzsākt mācības desmitajai integrācijas mācību kursa grupai, kurā mācītos starptautiskās aizsardzības personas no Mongolijas.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/