lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

"Latvija - manas mājas" ietvaros uzsākta Prasmju pilnveides programma

Ievietots: 28.10.2012

   

Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros biedrība „Patvērums „Drošā māja”” uzsākusi Prasmju pilnveides programmu, kuras ietvaros bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, iegūs informāciju par:

- Latviju un pieejamiem pakalpojumiem  (banka, sabiedriskais transports, telefonsakari, interneta pieejamība, valūta u.c.)

- Sociālās drošības tīklu Latvijā (sociālās apdrošināšanas sistēma, sociālās palīdzības sistēma, institūcijas, kur var vērsties, lai saņemtu sociālās garantijas)

- Nodarbinātību (pašreizējā situācija Latvijā, darba meklēšana, apmācības iespējas, atbalsts bezdarbniekam, bezdarbnieka tiesības un pienākumi, piekļuve darba tirgum, institūcijas, kas sniedz atbalstu bezdarbniekiem, diskriminācijas novēršana un dažādība darba vietā, lietišķais stils, ejot uz interviju ar darba devēju vai darbavietā)

- Izglītību Latvijā (izglītības sistēma, izglītības iestādes, izglītības apgūšanas iespējas, vispārējā izglītība, izglītība pieaugušajiem, ārpusskolas pilnveides programmas un institūcijas, kas to nodrošina)

- Veselības aprūpes sistēmu (ģimenes ārsti, speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumi pieaugušajiem un bērniem, maksas pakalpojumi, medicīnas pakalpojumu pieejamība un apmaksa valsts programmu ietvaros, VDEĀK darbība, veselības apdrošināšanas iespējas

- Nevalstiskā sektora lomu atbalsta sistēmas veidošanai bēgļiem.

Gunta Vīksne, projekta kuratore/atbalsta persona: „Prasmju pilnveides programma paredzēta gan pirmreizējiem klientiem, gan tiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kuri vēlas iegūt papildus informāciju par attiecīgo tēmu. Nodarbībās izmantojam dažādas apmācības metodes: minilekcijas, praktiskās nodarbības prasmju attīstīšanai. Piemēram, var rast atbildes uz tādiem jautājumiem - kā atrast bērnam piemērotu skolu, kā piereģistrēties pie ģimenes ārsta, kā atvērt bankas kontu utt. Ceram, ka semināru ietvaros cilvēki varēs iegūt izsmeļošu informāciju par aktuālām tēmām, lai šīs zināšanas varētu pielietot praksē.”

Projekta „Latvija – manas mājas” ietvaros 18. oktobrī notika pirmais seminārs un tajā piedalījās personas, kuras runā farsi un dari valodās.

Paredzēts, ka 14 Prasmju pilnveides programmu apmācībās piedalīsies 15 mērķa grupas pārstāvji.

EBF projekts Nr. AK/PDM/EBF/2011/1 "Latvija - manas mājas" uzsākts 2012. gada 1. septembrī un turpināsies līdz 2012. gada 31. maijam.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

Tālr. (+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com