Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Latvijā uzsākts forumteātra nodarbību cikls par cilvēktirdzniecību

Ievietots: 24.02.2015

Ap 100 interesentu no Madonas skolām, Kusas un Praulienas jauniešu centriem 18.februārī Madonā, Jaunatnes multifunkcionālajā centrā KUBS, apmeklēja pirmo no 15 paredzētajām forumteātra nodarbībām. Gan jaunieši, gan pedagogi un jaunatnes darbinieki praktiski izspēlēja cilvēktirdzniecības procesu, apgūstot ar to saistītos riskus un attīstot iemaņas savas drošības uzturēšanai.

Viens no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” nodarbības vadītājiem Reinis Grāvītis skaidro, ka forumteātris ir neformālās izglītības metode. Ar to tiek radīta droša vide, kurā izspēlēt dažādas situācijas, un pieļaut kļūdas, tās uzreiz labojot. “Nodarbībā tiek apgūts gan pareizās rīcības modelis, gan attīstītas iemaņas atpazīt nepareizu, nedrošu un pat nelegālu rīcību”.

„Tā kā apmācības par šādu tematiku Madonas novada jauniešiem notika pirmo reizi, tāpēc no jauniešu puses bija liela ieinteresētība un skolotāju, jaunatnes darbinieku atbalsts. 2,5 stundas „aizskrēja” nemanot – aktīvi klausoties, iesaistoties grupu darbā, apskatot Pretcilvēktirdzniecības informatīvo treileri*, iestudējot un parādot dotās situācijas drāmas, analizējot konkrētus gadījumus un pārrunājot, ko vajadzētu darīt, lai šādas situācijas nenotiktu. Esmu patiesi gandarīta, ka forumteātra nodarbība varēja notikt pie mums – Madonā,” atzīmē Nadja Niedrīte, Jaunatnes multifunkcionālā centra KUBS vadītāja.

Viņa stāsta, ka pat vēl pēc nodarbības, daļa jauniešu palika uz sarunām ar „Patvērums „Drošā māja”” jauniešiem.

Uz jautājumu "Ko Tu ieguvi, piedaloties šajā forumteātra nodarbībā?", jaunieši atbild:

„Aktiermākslas nostiprināšanas pieredzi un ieskatu cilvēku tirdzniecības tematikā. Ļoti vērtīgi bija dzirdēt un piedalīties!” uzskata Tomass.

Lorita ieguva zināšanas par cilvēktirdzniecības veidiem, kurus iepriekš, savā prātā, nebija saistījusi ar cilvēku tirdzniecību. „Uzzināju dažādus piemērus no dzīves, ar kuriem varu turpināt dalīties tālāk un cilvēkus iedrošināt būt uzmanīgākiem savas darbavietas izvēlē ārzemēs, un patiesībā, arī tepat Latvijā. Ieguvu arī informāciju par drošu darba, dzīvesvietas atrašanu. Bija vērtīgas, saturīgas sarunas, kā arī tika atbildēti jautājumi, kurus pati neiedomātos uzdot.”

„Vēl plašāk uzzināju kā notiek cilvēktirdzniecība. Pārliecinājos, ka cilvēku tirdzniecības upuris var būt jebkurš un par tādu var kļūt ļoti vienkārši, pat mazas neuzmanības dēļ,” domā Linda.

„Nodarbībā iemācījos to, ka pirms likt savu parakstu uz kāda dokumenta, ir jāpārliecinās, jānoskaidro, jāsatiekas un visādi citādi jābūt drošam par darba izvēli!” iespaidos dalās Kristiāna.

Nākamā forumteātra nodarbība paredzēta 25.februārī Olainē un 8.aprīlī Saldū.

2015.gadā ar cilvēktirdzniecības tēmu, izmantojot biedrības brīvprātīgo sagatavoto forumteātra metodi, plānots iepazīstināt vismaz 400 jauniešu visā Latvijā.

*Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietotā ekspozīcija atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jauniešiem tādējādi tiek nodrošināta iespēja iegūt vizuālo informāciju, lai radītu priekšstatu par problemātikas mērogu. 

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Tas tiek īstenots jau kopš 2013.gada jūlija un tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Forumteātra nodarbība Madonā

18.februārī Madonā, Jaunatnes multifunkcionālajā centrā "Kubs", notikusi pirmā no 15 paredzētajām forumteātra nodarbībām par cilvēktirdzniecību. Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 19.02.2015.