Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Latvijas pusaudzes pārdod prostitūcijai

Ievietots: 14.06.2010

Santa Kvaste, TVNET
2010. g. 15. jūnijā

Sievietes no Latvijas tiek piespiestas nodarboties ar prostitūciju vairākās Eiropas valstīs. Tā teikts ASV 2010.gada ziņojumā par cilvēktirdzniecības novēršanu Latvijā. Tajā rakstīts, ka vīrieši un sievietes no Latvijas tiek nodarbināti piespiedu darbos Lielbritānijā.

ASV Valsts Departamenta ziņojumā "Par cilvēku tirdzniecības novēršanu" saistībā ar situāciju Latvijā rakstīts: "Latvija ir izcelsmes valsts sieviešu tirdzniecībai seksuālas izmantošanas nolūkos, kā arī izcelsmes valsts vīriešiem un sievietēm, kas tiek ekspluatēti piespiedu darbam.

Sievietes no Latvijas tiek piespiestas nodarboties ar prostitūciju Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Nīderlandē, Beļģijā, Dānijā un Vācijā.

Vīrieši un sievietes no Latvijas tiek nodarbināti piespiedu darbos Apvienotajā Karalistē." 

Pusaudzes pārdod?

"Saskaņā ar neoficiāliem ziņojumiem, Latvijas pusaudzes dažkārt tiek pārdotas piespiedu prostitūcijai valsts iekšienē," teikts ziņojumā.

Kā vērtē valdības rīcību?

Tāpat tajā norādīts, ka Latvijas valdība pilnībā neizpilda cilvēku tirdzniecības apkarošanas minimālos standartus, tomēr tā pieliek ievērojamas pūles, lai tos pildītu.  Perioda laikā, kuru izvērtē šis ziņojums, tika sasniegts pietiekams progress attiecībā un cilvēku tirgotāju kriminālvajāšanu un notiesāšanu un veikti centieni, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību cilvēku tirdzniecības upuriem. Tika palielināts cilvēku tirdzniecības upuru palīdzības nodrošināšanai pieejamais valsts finansējums".

Rekomendācijas

ASV Latvijai iesaka sniegt valsts apmaksātu palīdzību lielākam skaitam attiecīgi sertificētu cilvēku tirdzniecības upuru un paplašināt centienus, lai identificētu cilvēku tirdzniecības upurus starp iedzīvotāju riska grupām, piemēram, sieviešu un nepilngadīgo vidū, kas nodarbojas ar prostitūciju. Tāpat ieteikts sniegt iespēju identificētajiem upuriem saņemt palīdzību, kā arī cilvēku tirgotāju kriminālvajāšanā un izmeklēšanas procesos plašāk pielietot Krimināllikuma 154.1pantu.

Rekomendēts arī notiesātajiem cilvēku tirgotājiem noteikt adekvātu kriminālatbildību un paplašināt centienus, lai izmeklētu un uzsāktu kriminālvajāšanu cilvēku tirdzniecības gadījumos valsts iekšienē un piespiedu darba gadījumos.

Vēl ASV iesaka nodrošināt, lai tiesībaizsardzības iestāžu, Valsts robežsardzes un Valsts darba inspekcijas pārstāvji būtu apmācīti par cilvēku tirdzniecību piespiedu darbam un nodrošināt, lai tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki turpmāk piedalītos apmācībās par cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu. Rekomendēts arī pilnībā ieviest Valsts programmu cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam un un paplašināt aktivitātes, lai sabiedrība apzinātos cilvēku tādas tirdzniecības riskus, kas veikta gan piespiedu darba, gan prostitūcijas nolūkos.

Kriminālvajāšana

"Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu centieni 2009.gada laikā uzlabojās, lai gan to cilvēku tirgotāju skaits, kam piemērots cietumsods, saglabājās zems.

Latvijā aizliegtas visas cilvēku tirdzniecības formas, un Krimināllikuma panti 154.1, 154.2 un 164.paredz sodus par cilvēku tirdzniecību sākot no naudassoda līdz pat 15 gadu cietumsodam. Šādi likumā paredzētie sodi par cilvēku tirdzniecību ir pietiekami bargi un samērojami ar sodiem, kas paredzēti par citiem smagiem noziegumiem, piemēram, ar sodu par izvarošanu," teikts ziņojumā.

Upuru aizsardzība

ASV speciālisti norāda, ka "perioda laikā, kuru izvērtē šis ziņojums, Latvijas valdība apliecināja, ka centieni sniegt upuriem pieejamo palīdzību, ir uzlabojušies, un ir palielinājies cilvēku tirdzniecības upuru skaits, kam pieejami valsts apmaksāti palīdzības pakalpojumi.

Preventīvais darbs

Ziņojumā arī norādīts, ka "Latvija turpināja censties veikt preventīvus pasākumus, lai ierobežotu cilvēku tirdzniecību. 2009.gadā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošināja apmācības par cilvēku tirdzniecības riskiem kopumā 296 skolotājiem. Pēc šīm apmācībām skolotājiem bija iespējams ar jauniešiem apspriest cilvēku tirdzniecību mūsdienu realitātes apstākļos. Tāpat kopumā 697 skolās visos reģionos valsts realizēja preventīvu kampaņu „Drošības dienas skolās”, kuras mērķis bija apkarot noziedzību, tostarp cilvēku tirdzniecību.

Tūrisma attīstības valsts aģentūra sadarbībā ar nacionālo aviokompāniju Air Baltic lidmašīnu pasažieriem, kas ieceļo Latvijā, izplatīja informāciju par aģentūras karsto tālruni un e-pasta adresi, ko iespējams izmantot, lai ziņotu par iespējamiem seksa tūrisma un cilvēku tirdzniecības gadījumiem.

Valstī netika rīkota kampaņa ar mērķi samazināt pieprasījumu pēc maksas seksuālajiem pakalpojumiem".

Nokļūst cilvēku tirgotāju rokās

Latvijas pašreizējās sarežģītās sociālekonomiskās situācijas ietekmē strauji pieaudzis to cilvēku skaits, kuri dodas darba meklējumos ārpus Latvijas. Tāpat arī ir krietni vairāk to cilvēku, kuri, risinot savas materiālās problēmas, nokļūst cilvēku tirgotāju rokās, tai skaitā, kļūstot par fiktīvo laulību vai piespiedu darba upuriem.

Sīkāk par valsts un nevalstisko organizāciju sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā informēs nākamnedēļ, 21.jūnijā, portālu TVNET informēja preses konferences pārstāve Rasa Saliņa.