lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Latvisko rokdarbu izstāde

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" noslēguma pasākuma ietvaros trešo valstu valstspiederīgie - seniori publiskai apskatei izstādīja "Latvisko rokdarbu nodarbības senioriem" laikā tapušos darinājumus. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 27.06.2014.