lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Liepājā latviešu valodas klubiņā piedalās dalībnieki no Vjetnamas, Jaunzēlandes un Ukrainas

Ievietots: 27.10.2020

 

Liepājā latviešu valodas klubiņa grupā, kas jau ir trešā pēc kārtas piedalās dalībnieki no Vjetnamas,
Jaunzēlandes un Ukrainas. Grupai interesē viss, gan jautājumi par ģimeni, gan par gadalaikiem, pulksteņa laikiem, transportu un apģērbu.

Nodarbību ietvaros, dalībnieki ir arī apmeklējuši vēstures un mākslas muzeju, iepazinuši Liepāju,
mācījušies tautasdziesmas par rudeni, meklējuši pilsētā dažādus objektus, kur ir redzams pulkstenis, un
vēl daudz ko citu interesantu darījuši, lai mācītos praktiski lietot latviešu valodu.
Grupā piedalās arī vairāki bērni.

Tie katru reizi ar bērnu pieskatītājiem darbojas gan radoši, gan atraktīvi.

Katru reizi arī gatavo ko interesantu kafijas pauzēm vecākiem, cep picas, kēksus, taisa salātus un
maizītes. Bērni ļoti izbauda procesu un droši runā latviski, ja ko nesaprot, tad savā starpā patulko
vjetnamiešu valodā. Viņi ir arī dažus vārdus iemācījuši pieskatītājiem vjetnamiešu valodā, un katru reizi
priecājas dzirdēt kā latvieši runā vjetnamiski.


Dalībnieki ir arī piedalījušies Mārtiņdienas tradīciju iepazīšanā, ko demonstrēja "Atštaukas", kur arī caur tradīciju izzināšanu, bagātināja savas latviešu valodas zināšanas.

               

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība
„Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01