Līgo!

20.jūnijā Starptautiskās aizsardzības personas kopīgi piedalījās ielīgošanas pasākumā. Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02