Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

LM: Četrkāršojies sociālo rehabilitāciju saņēmušo cilvēktirdzniecības upuru skaits

Ievietots: 17.10.2013

  

Pēdējo sešu gadu laikā Latvijā četrkāršojies to cilvēku skaits, kas saņēmuši cilvēku tirdzniecības upuru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tas nozīmē, ka Latvijas sabiedrība ir vairāk informēta par cilvēku tirdzniecības gadījumiem un prot atpazīt slēptus noziedzīgus nodarījumus.

Labklājības ministrijas (LM) apkopotā statistika liecina, ka 2006.gadā, kad pirmo reizi sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem, tos bija paredzēts sniegt tikai sešiem cilvēkiem. Pērn pakalpojums piešķirts četras reizes lielākam cilvēku skaitam, proti, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nodrošināti 24 cilvēkiem. Patlaban vienīgais sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs ir biedrība „Patvērums Drošā māja".

Ar 2013.gadu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem, kas ir iesaistīti kriminālprocesā, ir iespējams saņemt visu kriminālprocesa laiku. Šajā laikā nodrošina ne tikai psihosociālu palīdzību un individuālas speciālistu konsultācijas (jurista, sociālā darbinieka, psihologa), bet arī tulka pakalpojumus, palīdzību juridisko dokumentu noformēšanā, nepieciešamības gadījumā personas pārstāvību tiesā.

Tāpat laika gaitā ir pieaudzis finansējums sociālajai rehabilitācijai. 2013.gadā šim nolūkam ir paredzēti 85,7 tūkstoši latu. Salīdzinājumam 2006.gadā cilvēku tirdzniecības upuru sociālajai rehabilitācijai no valsts budžeta bija atvēlēti tikai 8,2 tūkstoši latu.

Šogad jau septīto gadu pēc kārtas 18.oktobrī Eiropas Savienībā (ES) atzīmē ES dienu pret cilvēku tirdzniecību. Pēc Starptautiskās Darba organizācijas aplēsēm, 880 000 cilvēku Eiropas Savienībā ir piespiedu darba, tostarp piespiedu seksuālas izmantošanas, upuri.

LM atgādina, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz cilvēka sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai ļautu atgūt viņa sociālo statusu un iekļauties sabiedrībā. Rehabilitācija var ietvert pakalpojumus gan cilvēka dzīvesvietā, gan sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Latvijas Krimināllikums nosaka, ka cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta cilvēku savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešana ar viltu vai, izmantojot cilvēka atkarību no vainīgā, vai viņa bezpalīdzības stāvokli. Cilvēku izmantošana var izpausties gan kā piespiedu darbs, gan kā piespiedu seksuālo pakalpojumu sniegšana, gan kā cilvēku izmantošana orgānu tirdzniecībā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505, zane.brivmane@lm.gov.lv

Saite uz ziņu http://lm.gov.lv/news/id/5042