lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Mācību programmu par Latviju uzsāk 18.grupa

Ievietots: 29.09.2017

                  

Septembra nogalē sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmu par Latviju uzsākusi 18.grupa, kurā ir 23 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Afganistānas un Kamerūnas. Mācību laikā kvalitatīvu saziņu ar kursantiem nodrošina franču, dari un krievu valodas zinātāji.

Šomēnes mācību kursu noslēdza 17.grupa 15 cilvēku sastāvā no Afganistānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Kazahstānas, Ukrainas un Turcijas. Lektori norāda, ka šīm starptautiskās aizsardzības personām interese bijusi par dažādiem jautājumiem. Piemēram, par Latvijā pieejamo veselības aprūpi – „Ja Latvijā esmu ieradies viens, vai es varu reģistrēties pie ģimenes ārsta?”, „Vai patvēruma meklētājiem ir veselības apdrošināšana?”. Mācību dalībniekiem bija jautājumi par sabiedriskā transporta izmantošanu: “Vai vienā pilsētā pirktu biļeti var izmantot arī citās pilsētās?”, „Vai sabiedriskajā transportā drīkst klausīties mūziku?”, „Kā var zināt, cik braucieni palikuši e-talonā?”. Aktuāli bijuši arī dažādi sadzīves jautājumi: “Vai ir jāpārdeklarē adrese, ja es mainu dzīvesvietu?”, „Vai ir nepieciešams zināt latviešu valodu, ja vēlos uzsākt savu biznesu Latvijā?”. Starptautiskās aizsardzības personas vēlējušās uzzināt arī informāciju par Latvijas valsts svētkiem, valsts simboliku un nacionālajiem sporta veidiem.

Lai nodrošinātu patvēruma meklētājus, bēgļus un personas ar alternatīvo statusu ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām, kopš 2016.gada 1.jūlija projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” īstenotās sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas ietvaros notiek nodarbības par to, kā Latvijā darbojas dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma bēgļiem un citas. Papildu mācību kursiem kursanti dodas Mācību vizītēs, kuru laikā ir iespēja klātienē iepazīt pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas.

„Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Tā īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.