Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Mācību vizīte BUTS, 17.grupa

Papildu sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas nodarbībām patvēruma meklētāji devās Mācību vizītē uz Mācību centru "BUTS". Tās ietvaros viņiem bija iespēja klātienē iepazīt pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas, tādējādi paplašinot nākotnē iespējas izvēlēties nodarbinātības virzienu atbilstoši jau iegūtai profesijai, kā arī vēlmēm iegūt jaunu profesiju. Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.