lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Maijā integrācijas mācību kursu apguvušas starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm

Ievietots: 29.05.2019

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka maija mēnesī integrācijas mācību kursu uzsāka un noslēdza jau devītā mācību grupa, kurā mācījās kopumā 14 starptautiskās aizsardzības personas no Kubas, Turcijas, Ķīnas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Krievijas un Saudu Arābijas.

Integrācijas mācību kurss tika uzsākts 13.maijā un ilga līdz 22.maijam. Vislielāko interesi kursanti izrādīja par nodokļu sistēmu, medicīnas pieejamību un mājokli. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja „Informācijas centra iebraucējiem” spāņu un turku valodas tulki.

Projekta vadītāja Z.Rudene norāda, ka 31.maijā integrācijas kursa dalībniekiem reizē ar radošajām darbnīcām Laimas šokolādes muzejā tiks izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos.

Vienlaikus paralēli integrācijas mācību kursam, 23.maijā tika uzsākts arī latviešu valodas apguves mācību kurss septītajai kursantu grupai. “Plānojam, ka mācības šai grupai ilgs līdz šā gada jūnija beigām, nodrošinot valodas apguvi trīs reizes nedēļā,” stāsta Z.Rudene. Šobrīd grupā mācās 14 starptautiskās aizsardzības personas.

Projekta vadītāja informē, ka ir uzsākts arī otrais mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums. Plānots, ka tas tiks sagatavots līdz jūnija beigām. Izvērtējums tiek veikts grupu diskusiju veidā, un, analizējot saņemto informāciju, tiek sagatavots ziņojums ar secinājumiem un/vai priekšlikumiem, kas turpmāk tiks izmantoti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai. Kopumā projekta īstenošanas laikā šādu izvērtējumu ir plānots veikt trīs reizes.

No 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

 

Integrācijas mācību kurss, 9.grupa
Maijā integrācijas mācību kursu uzsāka un noslēdza jau devītā mācību grupa, kurā mācījās kopumā 14 starptautiskās aizsardzības personas no Kubas, Turcijas, Ķīnas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Krievijas un Saudu Arābijas. Integrācijas mācību kurss tika uzsākts 13.maijā un ilga līdz 22.maijam. Vislielāko interesi kursanti izrādīja par nodokļu sistēmu, medicīnas pieejamību un mājokli. No 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/ Ievietots 22.05.2019.