lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Martā integrācijas mācību kursu apguvusi 8.mācību grupa, latviešu valodas kursu noslēdz 6.grupa

Ievietots: 29.03.2019

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šā gada 20.martā integrācijas mācību kursu uzsākusi un 29.martā noslēdz astotā kursantu grupa, kurā mācās 18 starptautiskās aizsardzības personas no astoņām valstīm: Armēnijas, Azerbaidžānas, Bangladešas, Krievijas, Irākas, Libānas, Šrilankas, Uzbekistānas. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka mācību grupā ir starptautiskās aizsardzības personas, kuras uzturas PMC „Mucenieki”, kā arī personas, kuras dzīvo ārpus tā - patstāvīgi.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tās dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Lai nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstītu galvenās valodas apguves prasmes, projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tiek īstenots arī latviešu valodas apguves mācību kurss. 12.martā sestās mācību grupas dalībnieki pildīja zināšanu testu – diagnosticējošo darbu zemākajam valodas apguves līmenim, kurā bija iekļautas klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Kā informē latviešu valodas skolotāja L.Zilberte tad tie 11 kursanti, kuri saņēma apliecinājumu par kursa apguvi var turpināt mācīties latviešu valodu jau nākamajā līmenī.

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv