Migrācija: attīstības iespēja

Projekts "Migrācija: attīstības iespēja" tika īstenots no 2016.gada 15.janvāra līdz 26.februārim.

Aktivitāšu rezultātā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie ir attīstījuši iemaņas darbam ar mērķa grupu, kas nākotnē tiks izmantotas atbalsta nodrošināšanā darbā ar Latvijā statusu jau ieguvušām personām, kā arī patvēruma meklētājiem un personām, kam uzturēšanās atļauja piešķirta nesen.

Patvēruma meklētāji, kuri piedalījās projekta aktivitātēs, guva ieskatu Latvijas novadu pašvaldību - Jaunpils, Amatas un Alojas - pieejamo pakalpojumu klāstā, attīstīja sociālo tīklojumu ar vietējiem iedzīvotājiem, kā arī apguva iespējas, kā palīdzēt iejusties citiem, tā kļūstot par noderīgu resursu nākotnes iebraucēju atbalstam.

Pašvaldībās informēšanas un izglītošanas pasākumu dalībnieki ir attīstījuši izpratni par patvēruma sistēmu un bēgļu integrācijas procesā risināmajām vajadzībām, tā kļūstot par neformāliem vēstījuma multiplikatoriem vietējās kopienās, mazinot sabiedrības negatīvo attieksmi.

                             

Atzīmēs Starptautisko dzimtās valodas dienu

19.02.2016. Atzīmējot Starptautiskās dzimtās valodas dienu*, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar jauniešu studiju „BaMbuss”” šā gada 21.februārī no plkst. 11:30 - 16:00, Brīvības gatvē 204, Rīgā,  rīko izglītojošu pasākumu „Pārgājiens uz Latvijas lepnumu". Paredzēts, ka pasākumā piedalīsies patvēruma meklētāji no PMIC "Mucenieki".

Pasākuma gaitā dalībniekiem tiks sniegta iespēja iepazīt dažādu kultūru cilvēkus, uzlabot savas valodu prasmes un apgūt vienkāršus vārdus sev pavisam svešās valodās, labi pavadīt laiku un dot ieguldījumu integrācijas procesā!

Ieeja pasākumā tikai apstiprinātiem dalībniekiem, vietu skaits ierobežots.

Lai pieteiktos un/vai iegūtu vairāk informācijas, raksti uz e-pastu: gravitis.reinis@gmail.com.

Aktivitāte notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

*Starptautiskās dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tas izveidošanas mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

                           

Alojā notiks seminārs - diskusija

16.02.2016. Šā gada 17. februārī no plkst. 13:00 – 15:00, Alojas kultūras namā, Jūras ielā 13, Alojā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” organizē semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”. Tās mērķis ir paplašināt Alojas novada pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists un Gunta Vīksne – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” adaptācijas programmu vadītāja.

Pasākuma tēmas: ievads par biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; migrācijas cēloņi un attīstības sadarbība; ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā un Rīcības plānā šobrīd ietvertā; darbs ar tulka piesaistīšanu.

Šis būs jau trešais – semināru ciklu noslēdzošais izglītojošais pasākums Latvijas pašvaldībās, kas tiek rīkots projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros. Šā gada 4. februārī seminārs notika Jaunpils pašvaldībā, savukārt 16. februārī ar migrācijas tēmu un aktualitātēm iepazinās Amatas novada pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji.

Jau kopš 2007. gada biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" darbojas profesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Astoņu gadu laikā biedrība ir īstenojusi Eiropas Bēgļu fonda atbalstītus projektus, kuru ietvaros gadā vidēji nodrošinājusi juridisko, sociālo, medicīnisko un materiālo palīdzību ap 80 cilvēkiem, kā arī, organizējot izglītojošus seminārus, dalījusies praktiskajās zināšanās par migrācijas tēmu Latvijas pašvaldībās.

Aktivitāte notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

                             

Amatas novadā diskutēs par migrāciju

15.02.2016. Drabešu pagasta „Ausmās”, Amatas novadā, 16. februārī plkst. 13:00 notiks biedrības „Patvērums „Drošā māja”” rīkots seminārs – diskusija „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”. Tā mērķis ir paplašināt Amatas novada pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists un Gunta Vīksne – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” adaptācijas programmu vadītāja.

Pasākuma tēmas: ievads par biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; migrācijas cēloņi un attīstības sadarbība; ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā un Rīcības plānā šobrīd ietvertā; darbs ar tulka piesaistīšanu.

Jau kopš 2007. gada biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" darbojas profesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Astoņu gadu laikā biedrība ir īstenojusi Eiropas Bēgļu fonda atbalstītus projektus, kuru ietvaros gadā vidēji nodrošinājusi juridisko, sociālo, medicīnisko un materiālo palīdzību ap 80 cilvēkiem, kā arī, organizējot izglītojošus seminārus, dalījusies praktiskajās zināšanās par migrācijas tēmu Latvijas pašvaldībās.

Aktivitāte notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Papildu informācija: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

                             

Jaunpilī notiks seminārs - diskusija par migrāciju

03.02.2016. Lai paplašinātu Jaunpils pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 2016. gada 4. februārī no plkst. 12:00 – 14:00, Jaunpils pilī, Jaunpils novadā, rīko semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists un Gunta Vīksne – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” adaptācijas programmu vadītāja.

Semināra programma

 

Tēma

 

Ierašanās, reģistrācija

12.00 – 12.30

Ievads par biedrības “Patvērums “Drošā māja”” darbu ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Migrācijas cēloņi un attīstības sadarbība.

Ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants.

Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi

12.30 - 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 13.30

Bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana:

Esošā un Rīcības plānā šobrīd ietvertā.

Darbs ar tulka piesaistīšanu.

13.30 – 14.00

Sarunas ar patvēruma meklētājiem.

Atbildes uz jautājumiem.

Aktivitāte notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Praktiskā tūre 26.02. | Patvērums Drošā Māja
Praktiskā tūre, 26.02.
Starptautiskā dzimtās valodas diena | Patvērums Drošā Māja
Starptautiskā dzimtās valodas diena
Seminārs Alojas novadā | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Alojas novadā
Seminārs Amatas novadā | Patvērums Drošā Māja
Seminārs Amatas novadā
Diskusija par migrāciju Jaunpilī | Patvērums Drošā Māja
Diskusija par migrāciju Jaunpilī