Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Multiplikatoru apmācības Rēzeknē

Šā gada 21.-22.septembrī biedrība "Patvērums "Drošā māja" viesu namā "Zaļā sala", Litavniekos, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā organizēja semināru "Fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana: multiplikatoru izglītošana". Mācību mērķis bija sagatavot dažādu jomu speciālistus - tālākizglītības trenerus - tēmas aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā. Seminārā piedalījās pārstāvji no Viļānu, Balvu, Līvānu, Līgatnes, Pārgaujas, Dagdas novada pašvaldībām, Daugavpils, Gulbenes, Balvu, Riebiņu, Aglonas, Viļakas, Vārkavas novada sociālajiem dienestiem, Madonas, Aglonas, Preiļu, Rugāju novada bāriņtiesām, Kaunatas bāriņtiesas, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes, Madonas bibliotēkas, Daugavpils 11.pamatskolas, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja, biedrības "Par brīvu Vidzemi no cilvēktirdzniecības". Aktivitāte notiek projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Granta līguma Nr.HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005845. #HESTIA_THB