Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Nedēļas nogalē Balvos un Stāmerienā notiks īpaši integrācijas pasākumi trešo valstu valstspiederīgajiem - senioriem

Ievietots: 21.05.2014

    

Lai palielinātu trešo valstu valstspiederīgo* ģimeņu un senioru sociālo kontaktu tīklu, iepazīstinātu tos ar latviešu kultūru un veicinātu latviešu valodas apgūšanu un motivāciju to lietot, no šā gada 22. līdz 25. maijam nevalstiskās organizācijas „Ritineitis” un „Patvērums „Drošā māja”” Balvos un Gulbenes novada Stāmerienā organizē īpašus integrācijas pasākumus senioriem – trešo valstu valstspiederīgajiem.

Trīs dienu programmā organizatori ieplānojuši ekskursiju pa Balvu pilsētu, darbošanos latviskās tautas mākslas darbnīcās, gatavojot sveces, ziepes, rokdarbus utt. Senioriem būs iespēja apmeklēt arī Vēršukalna muzeju Viļakas novadā un iepazīties ar maizes cepšanas tradīcijām. Papildu plānota ekskursija pa Viļakas pilsētu, iepazīšanās ar Stāmerienas vēsturi, tradīcijām, pili, bānīti, kā arī vietējo baznīcu. Lai iepazītos ar latviešu tautas fokloru – ekskursijas dalībniekus priecēs folkloras kopas uzstāšanās. Organizatori izzinošo ekskursiju ietvaros iekļāvuši arī aktivitātes Dundenieku ceplī.

Lai trešo valstu valstspiederīgos – seniorus informētu par tiem pieejamiem informatīvajiem resursiem un par iespējām apgūt/uzlabot latviešu valodu, organizatori novadīs speciālu semināru "Latviešu valodas apgūšanas iespējas Latvijā". Lai latviešu valodas izglītošanos seniori varētu turpinātu savā dzīvesvietā, tiks demonstrēts un visa pasākuma laikā būs pieejams praktizēšanai latviešu valodas mācību rīks MOODLE vidē. Diskusijā „Imigrantiem pieejamie resursi Latvijā. Sadarbības nozīme integrācijas procesā” klātesošajiem tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar dažādiem papildus resursiem un uzzināt, kā tos izmantot, kā arī apmainīties viedokļiem un sniegt atgriezenisko saiti pasākuma organizatoriem.

Ja arī Jūs vēlaties pieteikties dalībai šajās aktivitātēs, lūdzu, zvaniet biedrības „Ritineitis” pārstāvei Marutai uz tālruni 26162614.

Biedrība „Ritineitis”, piesaistot sadarbības partneri „Patvērums „Drošā māja””, šā gada 30. aprīlī uzsāka īstenot Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītu projektu „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās”. Tā mērķis ir nodrošināt trešo valstu valsts piederīgo un Latvijas sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā, kā arī attīstīt vietējās kopienas sadarbību ar mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām, piesaistot reģionālo nevalstisko organizāciju resursus. Projekta aktivitātēs tiek iesaistīti trešo valstu piederīgie – seniori un ģimenes ar bērniem, kuriem ir iespēja piedalīties kopīgos pasākumos, kas veicina gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu. Projekta norises laiks: 2014. gada 30.aprīlis  2014. gada 30. jūnijs. 

Kontakti masu mediju pārstāvjiem 29145314.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.  

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Tālu no dzimtenes – tomēr mājās” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Ritineitis”.