NET-WORKS

Projekta “NET-WORKS” partneru sanāksme

Ievietots: 19.07.2023

         

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpina īstenot projektu “NET-WORKS to ensure the long-term integration of Third-Country Nationals Survivors of Trafficking (SOT) promoting job opportunities and work-life balance measures”.  

2023. gada 19. jūlijā tiešsaistē notika projekta partneru tikšanās. Šoreiz piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Itālijas. “Patvērumu “Drošā māja”” pārstāvēja Gunta Vīksne un Ilze Norvaiša.

Dienas kārtībā bija jautājumi, kas saistīti ar mācību materiālu sagatavošanu cīņai ar cilvēku tirdzniecību. Tāpat tikšanās dalībnieki apsprieda aktivitātes, kas tiks īstenotas projekta noslēguma fāzē, šī gada nogalē.

Projekta “NET-WORKS” stratēģiskais mērķis ir atbalsta sniegšana tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem, un veicināt šo personu reintegrāciju darba tirgū. Tas ir darbs, ko visi projekta partneri, tajā skaitā “Patvērums “Drošā māja””, veic ikdienā.

Projekts tiek finansēts no ES Patvēruma, Migrācijas un Integrācijas fonda (AMIF). 

Attēlā: Gunta Vīksne


Attēlā: visi tikšanās dalībnieki 

 

             

Projekta “NET-WORKS” partneru sanāksme Rīgā un sagatavoto pētījumu prezentācija

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” turpina īstenot projektu “NET-WORKS to ensure the long-term integration of Third-Country Nationals Survivors of Trafficking (SOT) promoting job opportunities and work-life balance measures”.  

2022. gada 19. oktobrī Rīgā notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika apkopoti pētījuma rezultāti un plānoti nākamie darbi.

Projekta ietvaros jau ir veiktas vairākas aktivitātes, tai skaitā sagatavots pētījums par iespējamiem atbalsta veidiem seksuālās ekspluatācijas upuriem, kādi projekti šajā jomā jau ir īstenoti un kādi varētu būt labās prakses piemēri. Šāds pētījums ir sagatavots par Latviju, Lietuvu, Itāliju, Spāniju un Vāciju. Balstoties šajā pētījumā, tiks izstrādāti ieteikumi, kā veiksmīgāk sabalansēt darba dzīvi ar ikdienas norisēm.

Projektā "NET-WORKS" izstrādātais ziņojums par  Latvijā pieejamo atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem: lejuplādēt šeit.

Projektā "NET-WORKS" veiktais apkopojums par labo praksi, ko realizē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta jomā: lejuplādēt šeit.

 

Projekts tiek finansēts no ES Patvēruma, Migrācijas un Integrācijas fonda (AMIF).  

 

 

 

     

Uzsākts jauns  starptautiskais projekts cilvēktirdzniecības novēršanas jomā

2022. gada 1. februārī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” Itālijas nevalstiskās organizācijas “COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII” vadībā uzsāka īstenot jaunu  projektu: NET-WORKS to ensure the long-term integration of Third-Country Nationals Survivors of Trafficking (SOT) promoting job opportunities and work-life balance measures”. Projekta mērķis ir atbalsta sniegšana tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kļuvuši par cilvēktirdzniecības upuriem, un veicināt šo personu reintegrāciju darba tirgū. Projektā tiks analizēts, kādi atbalsta pasākumi tiek sniegti cilvēktirdzniecības upuriem, izstrādāti dažādi interaktīvi līdzekļi, kas būs noderīgi speciālistiem darbā ar upuriem, tiks izveidots video materiāls, kas cietušajiem palīdzēs orientēties apkārtējā sabiedrībā un darba tirgū.

Projekta partneri ir nevalstiskās organizācijas no Itālijas, Spānijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas un Latvijas. Projekta ilgums ir 24 mēneši.

Jau š.g. 17. februārī notika projekta partneru sanāksme, kuras laikā projekta dalīborganizācijas prezentēja savu organizāciju, iepazinās ar projekta īstenošanas aktivitātēm, laika grafiku, kā arī vienojās par tuvākā laikā veicamajiem darba uzdevumiem.

Projekts tiek līdzfinansēts no ES Patvēruma, Migrācijas un Integrācijas fonda (AMIF).