Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

No 10. līdz 12. maijam Valmieras reģionā notiks bezmaksas apmācības

Ievietots: 29.04.2011

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (EIF) projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” ietvaros no šā gada 10. līdz 12. maijam Valmieras reģionā rīko bezmaksas semināru par imigrācijas jautājumiem un starpkultūru komunikāciju.

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetenci, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izveidot un aprobēt formālās un neformālās izglītības apmācību modeli.


Mācību programmā  ir  iekļautas šādas tēmas: ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants; imigrācija Latvijā; integrācija – teorētiskais ieskats vēsture, stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija; ES un imigrantu integrācija; ES imigrācijas politika; migrantu tiesības un pienākumi starptautiskajās tiesībās; imigrantu tiesības Latvijā; sociālais darbs ar imigrantiem; stereotipu, aizspriedumu, diskriminācijas atpazīšana; starpkultūru komunikācija; imigranti Latvijā – plusi un mīnusi. Apmācību programmu ir izveidojuši un vada biedrības „Patvērums „Drošā māja”” profesionāļi, kas pieredzi šajos jautājumos ieguvuši gan ārvalstīs, gan Latvijā.

Bezmaksas semināra Valmierā norises laiks un vieta:

10. – 12. maijs, viesu nams „Jaundzērvītes” (Valmieras reģions), pieteikšanās līdz 6. maijam.


Uz plānoto semināru laipni tiek aicināti pieteikties pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālie darbinieki. Kontakti: projekta koordinatore Gita Miruškina, tālr. 26474886, 26588599, e-pasts gita.miruskina@apollo.lv vai projekta vadītāja Gunta Vīksne, tālr. 29180450, e-pasts gunta.viksne@gmail.com.

Projekta realizācija notiek no 2011. gada marta līdz 2011. gada jūnijam un norit divos posmos. Pirmajā posmā jau novadīti semināri Rīgas reģionā un Daugavpils novadā.

Plānots, ka maija beigās un jūnijā norisināsies otrais apmācību posms, kurš sevī iekļaus četrus divu dienu seminārus, kas Ķekavas novada Rāmavas muižā notiks no 17.-18.05., no 24.-25.05., no 07.-08.06. un no 21.-22.06. Šiem semināriem var pieteikties personas, kas ir apguvušas pirmo apmācību ciklu. Šajā apmācību modulī tiks piedāvāts pēcapmācību konsultatīvais atbalsts, kura ietvaros tiks padziļinātas zināšanas par tēmu, kā arī sniegti praktiski ieteikumi darbam ar imigrantiem.


„Pirmajā posmā kursu dalībnieki tiek iepazīstināti ar imigrācijas un imigrantu integrācijas jautājumiem gan starptautiskā, gan Eiropas Savienības, gan Latvijas politikas un tiesiskā regulējuma kontekstā kopumā. Savukārt, otrajā apmācības līmenī, kas notiks maijā un jūnijā, notiks neformāla darbinieku apmācība ar mērķi sniegt viņiem praktiskas zināšanas un konsultatīvu atbalstu darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Praktiskās nodarbības balstīsies uz biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzšinējo pieredzi darbā gan ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem (kas arī ir trešo valstu valstspiederīgie), gan fonda mērķa grupas pārstāvjiem – trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri Latvijā uzturas legāli ne ilgāk kā 5 līdz 10 gadus. Šajā apmācību līmenī kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem labās prakses piemēriem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo integrāciju,” atzīmē Gita Miruškina, projekta koordinatore.

Projekta „Pašvaldību, biedrību un nodibinājumu sociālo darbinieku kompetences uzlabošana darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošana (granta līgums Nr. IF/2009/3.1./13) tiek līdzfinansēts 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.