No Future for Human Trafficking - 1.un 2. diena

Projekta „No Future for Human Trafficking” apmācību kurss sākās 2014.gada 12.aprīlī ar dalībnieku ierašanos visas dienas laikā un iekārtošanos nu jau tik labi pazīstamajā viesu namā „Vālodzes”. Dienas beigas tika aizvadītas ar īsu instruktāžu par projektu, aktivitātēm, metodēm un tehniskas dabas jautājumiem, programmu noslēdzot ar kopīgām vakariņām un iepazīšanās spēlēm. Pirmās dienas lielākais pārsteigums bija igauņu puiša Andro ierašanās ar autostopu, apsteidzot kolēģus, kas no Tallinas brauca ar autobusu. Apmācību kursa otrā diena sākās ar garo instruktāžu, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķi un gala produktu, apmācību programmu, neformālās izglītības būtību un metodēm, youthpass sertifikātu un citām lietām, pēc kā tika izvērtētas dalībnieku gaidas, bažas un potenciālais ieguldījums apmācību kursa laikā. Pārējā diena sastāvēja no trim aktivitātēm. Pirmkārt, tika ievadīta apmācību kursa tēma ar aktivitāti „Cilvēktirdzniecības jēdziens un tā nozīme, kurā dalībnieki paši izstrādāja savas definīcijas un pēc tam salīdzināja tās ar Eiropas Padomes konvencijā par cīņu pret cilvēku tirdzniecību ietverto definīciju. Otrkārt, dalībnieki kopīgiem spēkiem izdiskutēja un aptvēra cilvēku tirdzniecības nozīmi organizētās noziedzības un tās ietekmes uz sabiedrību rakursā. Savukārt dienas noslēgumā sarunas tika ievirzītas izpratnei par dažādām cilvēku tirdzniecības formām un to kombinācijām. Vairāk informācijas: http://patverums-dm.lv/lv/no-future-for-human-trafficking Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.