Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

No jūlija atbalsta grupa cilvēktirdzniecībā cietušām personām notiek divas reizes biežāk

Ievietots: 29.07.2015

Lai nodrošinātu atbalstu tiem cilvēku tirdzniecības upuriem, kas no 2007.gada līdz 2015. gada 30.jūnijam bija iekļauti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotās valsts sociālās rehabilitācijas cilvēktirdzniecības upuriem programmā, no šā gada jūlija atbalsta grupa notiek divas reizes mēnesī. 

„Pamatojoties uz atbalsta grupas dalībnieku vēlmi tikties biežāk, lai vēl operatīvāk risinātu dažādas problēmsituācijas, esam šo ierosinājumu ņēmuši vērā un raduši iespēju šādas tikšanās organizēt vienu reizi divās nedēļās,” atzīmē Anita Ūdre, atbalsta grupas no cilvēku tirdzniecības cietušām personām vadītāja. Viņa arī norāda, ka dalība šādās nodarbībās veicina cilvēktirdzniecības upuru sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidi, nākotnē palielinot viņu nodarbinātības iespējas un iekļaušanos sabiedrībā.

Līdz šim – kopš pērnā gada septembra - atbalsta grupas tikšanās tika organizēta vienu reizi mēnesī un tajā piedalījās 4-6 cilvēki, tai skaitā personas ar invaliditāti, jo daļa cietušo ir personas ar vieglu vai vidēji smagu garīgo atpalicību. Nodarbības vada divi biedrības praktiķi - sociālais darbinieks un psihologs.

Atbalsta grupas mērķis ir sniegt jaunas zināšanas un izpratni tās dalībniekiem, kā izvairīties no cilvēktirdzniecības, attīstīt kritisku domāšanu un spriestspējas, izvērtējot darba piedāvājumus Latvijā un ārzemēs un apzināties iespējamo risku.

No 2007.gada nevalstiskā organizācija "Patvērums "Drošā māja"" sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kopumā sniegusi 113 personām. No tām: fiktīvas laulības 59, prostitūcija 26, piespiedu darbs 25, seksuālā izmantošana 2, modeļu aģentūra - 1 gadījums. 2014.gadā palīdzība nodrošināta 38 personām - 8 vīriešiem un 30 sievietēm. Portrets: sieviete vecumā līdz 28 gadiem, pamata/vidējā izglītība, bez bērniem/ ar 1 vai 2 nereģistrētā laulībā dzimušiem bērniem, kurus audzina pati. Mērķa valstis: Lielbritānija, Brazīlija, Kipra, Kolumbija, Portugāle, Spānija, Grieķija, Vācija.

Aktivitāte notiek projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".