Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Nodarbība klubiņā "Viens otram", 14.01.

14.janvārī sirsnīgā gaisotnē notika pirmā nodarbība sociālpsiholoģiskā atbalsta klubiņā "Viena otrai". Šīs aktivitātes mērķis ir attīstīt trešo valstu valstspiederīgo adaptīvās prasmes, nodrošināt grupu nodarbības, veicināt starppersonu komunikāciju starp tiešās mērķa grupas un Latvijas sabiedrības locekļiem, motivēt piedalīties saliedētas sabiedrības veidošanas pasākumos. Tikšanos laikā neformālā gaisotnē tiek pārrunātas grūtības, ar ko nākas saskarties vecuma vai bērnu aprūpes dēļ, grūtības adaptēties, kā to pārvarēt, noderība ģimenei un sabiedrībai, ilgas pēc dzimtenes, to pārvarēšanas mehānismi u.c. Tikšanos saturu plāno atbalsta klubiņa vadītāja - trešo valstu valstspiederīgā, sadarbojoties ar mērķa grupas pārstāvjiem. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 14.01.2014.