Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzas 2,5 gadu īstenots atbalsta projekts cilvēktirdzniecības mazināšanai

Ievietots: 15.12.2015

Decembrī noslēdzas projekts “Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā", kurš tika īstenots kopš  2013.gada jūlija. Tā mērķis bija palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Kā mērķa grupa projektā bija iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

Projekta ietvaros 2013.gadā ir izveidots un darbu uzsācis Latvijā pirmais 24/7 Uzticības tālrunis (+371) 28612120 cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Kopumā no 2013.gada augusta līdz 2015.gada decembrim Uzticības tālruni iedzīvotāji izmantojuši 471 reizi. Visbiežāk iedzīvotāji interesējušies par fiktīvajām laulībām un par drošu darbu ārzemēs. Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma veidošanas pamatus un veicinātu Uzticības tālruņa atpazīstamību, 2014.gadā "Patvērums "Drošā māja"" ir organizējusi gan Uzticības tālruņa speciālistu apmācības, gan sadarbībā ar sociāli atbildīgu uzņēmumu www.irdarbs.lv ir izstrādājusi vizuālos materiālus - informatīvos banerus un plakātus, kuri tika izvietoti 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs un izsūtīti vairāk nekā 600 skolām Latvijā, 46 jauniešu un bērnu izglītības centriem, kā arī publicēti biedrības lapā portālā Draugiem.lv un sadarbības partneru mājas lapās. 2015.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas hosteļu asociāciju, un informācija par cilvēku tirdzniecību un Uzticības tālruni izvietota hosteļos Rīgā un Latvijā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu tālruņa operatoriem, tika organizētas padziļinātas apmācības, kurā zināšanas ieguva un pilnveidoja gan biedrībā strādājošie darbinieki, gan biedrības brīvprātīgie, kuri piedalās aktivitāšu nodrošināšanā. Projekta ietvaros biedrības speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem bija iespēja apmeklēt arī ikmēneša supervīzijas un saņemt konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar profesionālo darbību. Noritējuši arī divi semināri par kvalitatīvu iesaisti lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos un organizācijas publiskā tēla veidošanā. Ar biedrības mājaslapas palīdzību, piesaistot organizāciju brivpratigais.lv, izmantojot eLPA Ziņu lapu, kā arī publiskojot biedrības aktivitātes masu medijos, tika veicināta brīvprātīgo piesaiste organizācijai.

Ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēku tirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem, projekta ietvaros 2013.gada decembrī izveidotajā NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai apvienojās 12 organizācijas: „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība”  Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, „Īrijas latviešu nacionālā padome”, „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””, nodibinājums „Centrs Valdardze”, Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un „Pestīšanas armija”.

Projekta ietvaros aktīvi strādāts arī pie jauniešu izglītošanas par cilvēku tirdzniecību – 2014.gadā izstrādāts neformālās izglītības metodes “Forumteātris” nodarbības plāns, kas 2015.gadā pielietots skolēnu apmācībām par cilvēku tirdzniecības tēmu. Kopumā notikušas 15 šādas nodarbības, informējot par cilvēktirdzniecību 655 jauniešus visā Latvijā.

“Patvērums “Drošā māja”” profesionāļu komanda norāda, ka darbs pie cilvēku tirdzniecības mazināšanas neapstājas un tiek turpināts tādos projektos kā "Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls" un "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA).

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekts tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija un ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit. Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv. EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.orgPar publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildinformācija: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com