Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzas atbalsta projekts starptautiskajām aizsardzības personām + Infografika

Ievietots: 29.06.2020

2020. gada 30. jūnijā noslēdzas projekts „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kuru kopš 2018. gada 2.janvāra īstenoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta mērķis bija veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot tiem integrācijas un latviešu valodas mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

30 mēnešu laikā integrācijas mācību kursu  apguva  226 mērķa grupas pārstāvji no 36 valstīm: Afganistānas, ASV, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bangladešas, Eritrejas, Ēģiptes, Gruzijas, Indijas, Irākas, Irānas, Jemenas, Kamerūnas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Kolumbijas, Kongo, Krievijas, Kubas, Ķīnas, Lībijas, Moldovas, Mongolijas, Nigērijas, Pakistānas, Palestīnas, Saūda Arābijas, Sīrijas, Sudānas, Šrilankas, Tadžikstānas, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Vjetnamas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām bija iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Visa mācību kursa ietvaros biedrības lektori kopā ar nodarbību dalībniekiem analizēja arī dažādas konkrētas situācijas un meklēja tām praktiskus risinājumus. Vislielākā interese un jautājumi mācību laikā bija par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātību, bankas konta atvēršanu, dzīvokļa meklēšanu un bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību . Lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tika organizētas arī nodarbības dažādu vecumu bērniem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar mācību dalībniekiem kursa laikā tika nodrošināta tulkošana no latviešu valodas uz uzbeku, vjetnamiešu, spāņu, arābu, dari, tamilu, turku, kurdu sorani, mongoļu, gruzīnu, kurdu, franču.

30 mēnešu laikā latviešu valodas mācību kursu apguva 128 mērķa grupas pārstāvji no 34 valstīm: Afganistānas, ASV, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bangladeša, Eritrejas, Ēģiptes, Gruzijas, Indijas, Irākas, Irānas, Izraēlas, Kamerūnas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Kongo, Krievijas, Kubas, Ķīnas, Lībijas, Moldovas, Mongolijas, Nigērijas, Pakistānas, Palestīnas, Saūda Arābijas, Sīrijas, Sudānas, Šrilankas, Tadžikstānas, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas.

Latviešu valodas kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām bija iespēja apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursa dalībniekiem bija iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās, tādējādi palielinot mērķu grupas sociālo kontaktu skaitu, paaugstinot savu līdzdalību sabiedrības dzīvē kopumā. Vislielākā interese mācību laikā bija ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un svētkiem. Kursanti aktīvi piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, strādāja  individuāli un pāros.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kas ir bezmaksas lejuplādējamas Google Play un App Store veikalos un pieejama latviešu, angļu, franču, arābu, dari un krievu valodās. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnes www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogrammai ir sagatavota arī vizuāla informācija – video - ar kura palīdzību mācību kursu dalībnieki var iegūt prasmi patstāvīgi lietot šo rīku un gūt sev nepieciešamo informāciju.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros īstenotajam latviešu valodas apguves un integrācijas mācību kursam par Latviju, SIA „Weitner” veica starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības trīs izvērtējumus. Pēdējais trešais starpposma izvērtējuma ziņojums aptvēra laika posmu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.

SIA “Weitner” izdarītie galvenie secinājumi apliecina, ka latviešu valodas apguves mācību kursa dalībnieki kopumā ir apmierināti ar latviešu valodas mācību kursa norises vietu, procesu, nodarbību biežumu, kursa saturu un pasniegšanas kvalitāti. Tie patvēruma meklētāji, kuri PMC “Mucenieki” uzturas ilgāku laiku, būtu ieinteresēti aktīvāk izmantot savu laiku un mācīties ilgāk, lai nostiprinātu zināšanas un nezaudētu jau iemācīto.

Secināts, ka integrācijas mācību kursa par Latviju dalībnieki kopumā ir apmierināti ar to, ka mācības notiek ārpus PMC “Mucenieki”. Kursanti ir ļoti apmierināti gan ar kursa saturu, gan ar veidu kā tas tiek pasniegts. Tos apmierina aplūkotās tēmas, kas visas esot interesantas un noderīgas. Par īpaši noderīgām mācību dalībnieki uzskata tēmas par patvēruma lietām, darbu, veselību un izglītību. Pozitīvi tiek novērtēta iespēja jebkurā brīdī uzdot jautājumus, ko grupa aktīvi izmanto. Aptaujātie mācību dalībnieki pozitīvi vērtē arī to, ka nodarbības tiek tulkotas, jo sniegtā informācija viņiem ir ļoti svarīga. Īpaši tulku darbu novērtē tie mācību dalībnieki, kuri vāji pārvalda citas starpniekvalodas, vai arī tie, kuru mātes valodās informācija par situāciju Latvijā nav pieejama. Kā ierosinājumu kursu uzlabošanai apmācību dalībnieki vēlētos, lai uz nodarbībām tiktu uzaicināti patvēruma meklētāji, kas jau ir ieguvuši statusu un varētu dalīties ar savu gūto pieredzi.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tika īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansēja Eiropas Savienība. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 2.janvāris – 2020.gada 30.jūnijs. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/.