Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzas projekts, kura ietvaros risināti nozīmīgi integrācijas jautājumi

Ievietots: 27.06.2014

    

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” kopš šā gada janvāra projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros organizēja dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā.

Kopīga valoda ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem cilvēka labsajūtai, profesionālai izaugsmei un integrācijai sabiedrībā kopumā, tāpēc projekta dalībniekiem tika piedāvāta latviešu valodas apguve un sarunvalodas attīstīšana. Mācības notika arī e-kursu veidā - Moodle vidē, kas arī pēc projekta beigām būs pieejamas dalībniekiem, lai turpinātu paaugstināt latviešu valodas zināšanas. 

Lai sniegtu atbalstu projekta mērķa auditorijai, aktivitātēs iesaistīti tika arī biedrības brīvprātīgie, kuriem projekta ietvaros notika vairāki motivācijas paaugstināšanas semināri izpratnes veidošanai par brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgo vidū bija gan latvieši, gan trešo valstu valstspiederīgie.

Bērnu un vecāku radošajās darbnīcās un pašpalīdzības grupā „Viena otrai”, piedaloties interaktīvās nodarbībās, ik nedēļu aktīvi darbojās sievietes un bērni gan no trešajām valstīm, gan Latvijas.

Projekta integrācijas aktivitātēs tika iesaistīti arī trešo valstu piederīgie – seniori, kuri kopā ar Rīgas aktīvo senioru aliansi (RASA) piedalījās kopīgos integratīvos pasākumos, kas veicināja gan projekta tiešās mērķa grupas, gan Latvijas senioru saliedēšanos, iekļaušanos sabiedrībā un atbalstu.

Lai nodrošinātu trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus pirms ierašanās Latvijā, projektā tika organizētas īpašas intervijas "NVO TV integrācijai"  ar trešo valstu valstspiederīgajiem no Moldovas, Uzbekistānas, Krievijas, Čīles, Brazīlijas, Nigērijas, ASV utt., kuri uzturas Latvija jau noteiktu laiku. Savukārt, sižetu cikls „Man ir..”, ko translēja LTV7, ļāva ikvienam interesentam iepazīties ar reāliem dzīvesstāstiem par trešo valstu valstspiederīgo sasniegumiem Latvijā. Raidījumu ierakstus biedrība piedāvā noskatīties arī savā mājas lapā https://patverums-dm.lv/lv/video-galerijas.

Projekta ietvaros „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” papildināja interneta resursu www.dzivotlatvija.lv, lai iebraucējiem nodrošinātu viņu vajadzībām piemērotu informāciju par tiesībām, pienākumiem un iespējām Latvijā. Apmeklējot šo vietni, ikvienam ir iespēja uzzināt par trešo valstu valstspiederīgo (ģimenes, nodarbināto, studentu un uzņēmēju) nozīmīgākajām vajadzībām, tai skaitā līdzdalības iespējām, kas veicina šīs mērķa grupas līdzdalību integrācijas procesā. Iepazīties ar mājas lapā izvietoto informāciju ieteicams jau pirms iebraukšanas Latvijā.

Lai veidotu sabiedrības izpratni par imigrāciju un trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, kā arī veicinātu kvalitatīvu dialogu par šo tēmu, tika organizētas īpašas diskusijas par aktuāliem integrācijas un imigrācijas jautājumiem – Pilsoņu debates. To ietvaros izstrādāti priekšlikumi par to, kā atvieglot iebraucēju nodarbināšanu noteiktās nozarēs, uzlabot viņu sociālo aizsardzību, kā arī nodrošināt visiem iebraucējiem obligātus integrācijas kursus, uzsākot dzīvi Latvijā. Debašu rezultāti tiks izmantoti, veidojot Imigrācijas politikas koncepciju, ko Latvijas valdības rīcības plānā paredzēts izdarīt līdz šā gada rudenim.

„Īstenojot šo projektu, atbalstījām tos cilvēkus, kuri ir iebraukuši mūsu valstī un kuriem ir nepieciešama palīdzība iekļauties Latvijas sabiedrībā. Tā kā organizācijas komandā jau septiņus gadus darbojas jomas praktiķi, mēs šo gadu laikā esam apzinājuši un piedāvājuši risinājumus tām problēmām, kuras ir visbūtiskākās iebraucējiem, nodrošinot gan juridiskas konsultācijas, gan piedāvājot plašus integrācijas kursus. Visi aktivitāšu dalībnieki projekta laikā kopīgi tikās trīs lieliskos „Riču Raču” pasākumos trīs dažādu novadu pilsētās, kur ieguva jaunus draugus no citiem reģioniem. Tie bija ne vien noderīgi, bet emocijām bagāti pasākumi, kas ļāva cilvēkiem izjust piederību Latvijai. Neskatoties uz to, ka projekts noslēgsies 30. jūnijā, mēs aicinām sekot līdzi izsludinātiem integrācijas bezmaksas kursiem mūsu mājas lapā www.patverums-dm.lv, jo tā ikvienam ir iespēja būt aktīvam gan savā personīgajā dzīvē, gan iekļaujoties Latvijas sabiedrībā kopumā,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Integrācijas projekta noslēguma pasākums

Šodien, 27. jūnijā, sirsnīgā noslēguma pasākumā tikās projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" dalībnieki - īstenotāji, finansētāji, sadarbības partneri un mērķa grupa. Klātesošajiem bija iespēja gan palūkoties uz projektā notikušajām aktivitātēm, gan dalīties iespaidos un vēlējumos. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 27.06.2014.
Sandra Zalcmane
Gita Miruškina
Alvis Šķenders
Priekšējā rindā - Rasa Saliņa, Diāna Rotaru, Gunta Vīksne
Sandra Zalcmane, Rasa Saliņa