Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzies 16 raidījumu cikls "Veiksmīgas idejas"

Ievietots: 17.06.2013

    

Noslēgusies projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" ietvaros realizētā aktivitāte "Televīzija integrācijai". Ar 16 raidījumu "Veiksmīgas idejas" starpniecību sabiedrība tika informēta par imigrāciju un trešo valstu pilsoņu integrāciju, kā arī veicināts starpkultūru dialogs. Sižetus translēja LTV7. Tajos piedalījās NVO pārstāvji un/vai tēmu eksperti, kā arī projekta mērķa grupas pārstāvji.

"Veiksmīgas idejas" raidījumos tika apskatītas šādas tēmas:

1. Informācija par projektu un raidījumu "Veiksmīgas idejas".

2. Kultūras ministrija un integrācijas politika Latvijā.

3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Uzturēšanās atļauju saņemšana.

4. Turpinājums. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Uzturēšanās atļaujas, ārvalstnieku pieņemšana darbā.

5. Latviešu valoda un integrācija. Par iespējām apgūt latviešu valodu.

6. Turpinājums. Laviešu valoda un integrācija. "Patvērums "Drošā Māja"" īstenotie pasākumi saistībā ar valodas apmācībām.

7. "Sabiedriskais politikas centrs Providus" un tā darbība. NVO dialoga platforma.

8. Turpinājums. "Sabiedriskais politikas centrs Providus" un tā darbība. NVO dialoga platforma.

9. Uzņēmēji - trešo valstu valstpiederīgie. Uzņēmuma reģistra dati.

10. Medicīnas pakalpojumi trešo valstu valstspiederīgajiem.

11. Dažādi trešo valstu valstspiederīgo stāsti par viņu ierašanos un dzīvi Latvijā.

12. Naturalizācijas eksāmeni un to kārtība.

13. Rīgas Latviešu biedrības "Sprīdīša skola".

14. Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā.

15. Turpinājums. Informatīvā diena "Riču Raču" Liepājā.

16. Informatīvā diena "Riču Raču" Olainē.

"Veiksmīgas idejas" - 16. raidījums.

Ar visiem raidījumiem iepazīties var ŠEIT.

Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, iesaistot sadarbības partneri – biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds", 2012. gada decembrī uzsāka jaunu atbalsta projektu „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai”. Tā mērķis ir attīstīt un pilnveidot daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī iesaistīt un izglītot Latvijas sabiedrību. Projekta norises laiks: 2012. gada 19. decembris - 2013. gada 30. jūnijs.

Vairāk informācijas skat. sadaļā Projekti.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".