Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzies konkurss par atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 03.01.2018
Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā - atbalsta pasākumu sniegšana starptautiskās aizsardzības personām – konkurētspējīgāko pieteikumu iesniegusi un tiesības turpināt minēto pakalpojumu sniegšanu arī 2. posmā ieguvusi biedrība „Patvērums „Drošā māja””.
 
Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt mērķa grupai integrācijas kursa un latviešu valodas pamat frāžu apguvi. Integrācijas kursā starptautiskās aizsardzības personas tiks iepazīstinātas ar Latvijas sociālekonomisko un kultūrvidi, lai veiksmīgāk adaptētos jaunajiem apstākļiem un iekļautos sabiedrībā.

Paredzēts, ka biedrības organizēto integrācijas kursu apmeklēs vismaz 500 personas un latviešu valodas pamatzināšanas apgūs ne mazāk kā 250 personas.

Minēto uzdevumu nodrošināšanai biedrība nākamo divarpus gadu periodā saņems 240 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti 2 pieteikumi.

Atklātu konkursu minēto uzdevumu nodrošināšanai KM izsludināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” noteikto.

Informāciju sagatavoja: Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja