Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

NOSLĒDZIES PROJEKTS, KURA IETVAROS SEŠAS PAŠVALDĪBAS PAPILDINĀJA ZINĀŠANAS PAR BĒGĻU INTEGRĀCIJU LATVIJĀ

Ievietots: 29.06.2011
Lai sniegtu palīdzību, mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un pastāvīgu dzīvi Latvijā, projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā sešās Latvijas pašvaldībās - Rīgā, Talsos, Jelgavā, Cēsīs, Krāslavā, Daugavpilī – biedrība organizēja izglītojošus seminārus saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijā.

 

Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere, informē, ka noslēgušās Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Es palieku Latvijā!” un Sorosa fonda Latvijā projekta „Palīdzi man palikt Latvijā!” aktivitātes. 2010. gada decembrī uzsāktā projekta mērķis bija veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu adaptāciju un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, septiņus mēnešus tika sniegts medicīnisks, psiholoģisks, juridisks un  materiāls atbalsts.

Lai sniegtu palīdzību, mērķa grupas pārstāvjiem uzsākot neatkarīgu un pastāvīgu dzīvi Latvijā, projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā sešās Latvijas pašvaldībās - Rīgā, Talsos, Jelgavā, Cēsīs, Krāslavā, Daugavpilī – biedrība organizēja izglītojošus seminārus saistībā ar bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijā.

Alvis Šķenders, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvis: „Bēgļu integrācijai ir nepieciešama kompleksa pieeja, kam jāskar visi integrācijas aspekti - valsts valodas apguve, psiholoģiskais atbalsts, nodarbinātība, mājoklis. Bez šādas kompleksas pieejas integrācija ir tikai fragmentāra un bez ilgtermiņa perspektīvas. Pašvaldībām ir ierobežots sociālais budžets, un bēgļu uzņemšanai būtu nepieciešams speciāls finansējums. Valsts politikas līmenī bēgļu integrācija praktiski nav skarta, un pašlaik tā notiek tikai projektu veidā (pamatā no Eiropas Bēgļu fonda finansējuma).”

Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes sniegtajiem datiem, kopumā šogad Latvijā patvērumu lūgušas jau 70 personas, vienai personai piešķirts bēgļa, bet vēl sešām - alternatīvais statuss. Salīdzinājumam: kopumā no 1998. gada Latvijā patvērumu ir lūgušas 437 personas, no tām 30 personām piešķirts bēgļa statuss un 51 persona saņēmusi alternatīvo statusu. Pērn Latvija uzņēma arī piecas nepilngadīgas personas, kuras Latvijā ieradās bez pieaugušo pavadības.

Bēgļu integrācija Latvijas Republikai ir ne tikai suverēnas valsts starptautiskās saistības, bet arī Eiropas Savienības dalībvalsts pienākums.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Latvijas valsts un biedrības „Patvērums „Drošā māja”” līdzfinansējumu.