Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēguma izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu

Ievietots: 11.06.2018

No 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 19.aprīlim iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori sniedza atbalstu 517 unikālajiem mērķa grupas pārstāvjiem. 

Pakalpojums tika nodrošināts klientiem Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā dzīvojošajiem:

-  patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

-  personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

-  personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojuma sniegšanas periodā vidējais klientu skaits mēnesī bija 146 cilvēki. Lielākais klientu skaits mēnesī bija 2017.gada februārī – 215 personas un 2017.gada aprīlī – 205 personas, mazākais klientu skaits mēnesī – 2018.gada aprīlī – 82 personas. Saziņa ar klientiem tika nodrošināta ar darbinieku un tulku/valodu zinātāju starpniecību. 

Pakalpojumu nodrošināja profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori ar iepriekšēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām: individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valstspiederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu. Pieredze darbā ar konkrētām mērķa grupām ir iegūta Latvijā un vairākās citās Eiropas un ārpus Eiropas atrodošās valstīs. Vairāk nekā 9 gadus, Latvijā tieši strādājot ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, biedrības speciālistiem ir izveidojusies pieredze, kas tiek izmantota gan darbā ar klientiem, gan izglītojot citus biedrības darbiniekus un sabiedrību kopumā.

Sociālie darbinieki un sociālie mentori bija kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji, sadarbojās ar klientu un klienta ģimeni, palīdzēja rast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Saziņa ar klientiem tika nodrošināta ar darbinieku un tulku/valodu zinātāju starpniecību, uzklausot un palīdzot apmierināt klientu vajadzības. 

Sociālo darbinieku un sociālo mentoru sniegtie pakalpojumi un atbalsts mērķa grupai:

sniegts atbalsts sadzīvisku jautājumu risināšanā, piemēram, apģērbu, apavu un dažādu sadzīves priekšmetu sagādē – piemēram, bērnu rotaļlietu, ratiņu, briļļu iegāde u.c.;

 - nodrošināta sadarbība ar PMC “Mucenieki” administrāciju, medicīnas darbiniekiem, kuri strādā PMC “Mucenieki”, Rīgā un Jelgavā, Izglītības ministriju, Valsts robežsardzi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas Sociālo dienestu, Jelgavas Sociālo dienestu, izglītības iestādēm, PMLP projekta psihologu un ar citiem speciālistiem, ar mājokļa izīrētājiem, ar uzņēmējiem, ar psihiatru, ar advokātu, notāru, latviešu valodas mācību centriem, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroju, Nacionālo veselības dienestu, biedrībām “Labdarības lapa”, „Latvijas Sarkanais Krusts”, “Gribu palīdzēt bēgļiem”, reliģisko organizāciju “Pestīšanas Armija”, Nodibinājumu “Fonds ORA”, Ziedot.lv, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecību, Gētes institūtu

nodrošināta pavadonība uz dažādām iestādēm, organizācijām, tai skaitā izglītības iestādēm, PMLP, bankām, medicīnas iestādēm, VSAA, Rīgas satiksmi, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts robežsardzi, Tiesu namu, Dzimtsarakstu nodaļu, R.D.A., Sabiedrības integrācijas fondu, jauniešu brīvā laika pavadīšanas centriem, Latvijas Sarkanā Krusta humānās palīdzības punktiem, Pestīšanas armiju, Labdarības lapu un citām labdarības organizācijām, tulkošanas biroju, pie dažādiem speciālistiem, uz brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm, pastu, dažādiem optometrijas centriem, lidostas muitas zonu, dažādu pakalpojumu un preču remontu darbnīcām, dzīvokļu apskatēm Rīgā, Cēsu novadā, pie dažādiem mobilo sakaru operatoriem, Rīgas Tūrisma informācijas centru, Ulbrokas kapu pārvaldi, meklējot klientes mirušā dēla kapa atrašanās vietu, Electrum u.c.;

 - organizētas vizītes uz konsultācijām pie “Informācijas centrs imigrantiem” un “Informācijas centrs iebraucējiem” (ICI) juristiem, pie krūts barošanas speciālista

sniegts atbalsts, kārtojot dažādus dokumentus, piemēram, iesniegumu un pieteikumu sagatavošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un bankās, izglītības iestādēs, Rīgas sociālajā dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā u.c.;

- Kopā ar klientiem aktīvi veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.

Vidēji katru mēnesi iepriekš minētais atbalsts sniegts vairāk nekā 175 reizes.

Ar pilnu sniegtā pakalpojuma izvērtējumu var iepazīties biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sagatavotajā Noslēguma izvērtējuma ziņojumā<<

Tajā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto iepirkuma īstenošanas laikā.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks bija no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 19.aprīlim Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansēja Latvijas valsts.

Noslēguma izvērtējuma ziņojums nav saskaņots ar Sabiedrības integrācijas fondu, un tajā netiek pausts Sabiedrības integrācijas fonda viedoklis.