lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Noslēgušās apaļā galda diskusijas par cilvēku tirdzniecību Latvijas pašvaldībās

Ievietots: 09.12.2012

Šā gada 10. decembrī, Liepājas domē, notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pēdējā – kampaņas „Pārdota brīvība” ietvaros, rīkotā apaļā galda diskusija Latvijas pašvaldībās. Tās mērķis bija informēt par iespējām sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem un izstrādāt rīcības plānu palīdzības sniegšanai vietējā reģionālajā līmenī.

Darba grupas dalībnieki, izprotot problēmas aktualitāti, izvirzīja uzdevumu atjaunot kontaktus ar masu medijiem un organizāciju sabiedrisko attiecību speciālistiem, lai cilvēku tirdzniecības tēmu, cēloņus un sekas varētu atspoguļot plašai sabiedrībai ne tikai Liepājas pilsētā, bet arī visā novadā. Tāpat aktuāla ir kļuvusi dažādu profesionāļu zināšanu līmeņa celšana, par ko nākamā gadā būtu jādomā.

„Liepājā vēl joprojām uz sabiedriskiem pamatiem jau desmit gadus darbojas Cilvēku tirdzniecības mazināšanas grupa, kur atsevišķu gadījumu risināšanai tiek piesaistīti dažādu institūciju pārstāvji. Tā ir liela pievienotā vērtība, jo maksimāli efektīvāka rezultāta sasniegšanā, sniedzot palīdzību cilvēkiem, kuri cietuši no cilvēku tirdzniecības, galvenais atslēgas vārds ir operatīva starpinstitucionālā sadarbība”, atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Diskusijas laikā piedalījās Liepājas reģionālās televīzijas pārstāvji, uz kuru jautājumiem intervijas sniedza vairāki Liepājas darba grupas pārstāvji un S. Zalcmane.

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, 2012. gada augustā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Philip Morris International un EuroAWK uzsāka informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”, kuras ietvaros sabiedrība tiek uzrunāta ar vides reklāmas palīdzību piecās Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī. Projekta mērķis ir mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī vairākas pašvaldības. 

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

(+371) 22026355

rasa.salina@gmail.com