Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēgusies informatīvā kampaņa pret cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 19.01.2012
Rīga, 20.01.12. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas ir vienīgā organizācija, kura no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības* upuriem, no 2011. gada septembra līdz 2012. gada janvārim organizēja informatīvu kampaņu „Atver acis!”, kuras mērķis bija vairot izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, apmācot bibliotekārus kā iedzīvotāju konsultantus šajos jautājumos.

Kampaņas ietvaros no pagājušā gada septembra dažādos Latvijas reģionos notika 7 bibliotekāru semināri, kuros bibliotekāri tika izglītoti par cilvēku tirdzniecības riskiem, formām, pieejamo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, identifikācijas procesu, kā arī par iespējām saņemt palīdzību. Semināros savas zināšanas papildināja 237  bibliotekāri no visas Latvijas. 

Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja: „Bibliotēkas ir ļoti noderīgs un līdz šim pilnībā neizmantots resurss** cilvēku tirdzniecības novēršanā, īpaši lauku reģionos, kur bibliotekāri nereti veic ne tikai bibliotekāra, bet arī sociālā darbinieka un psihologa funkcijas, uzklausot apmeklētāju problēmas un dzīvesstāstus. Bibliotēkas bieži apmeklē cilvēki, kuri plāno doties strādāt uz ārzemēm. Cilvēki izmanto bezmaksas interneta pakalpojumus, lai meklētu informāciju par darbu ārzemēs, drukātu avio biļetes utt.., tāpēc ir svarīgi, lai bibliotēkās būtu pieejama informācija par cilvēku tirdzniecības riskiem un nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem pirms aizbraukšanas no Latvijas. Bibliotēkas lauku rajonos nereti ir vienīgais veids, kā informēt iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības problēmu, jo īpaši visneaizsargātāko sabiedrības daļu: bezpajumtniekus, bērnus no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm u.c.. Noslēdzot kampaņu, ir patiess prieks un gandarījums, ka bibliotēkas izrāda lielu atsaucību un ieinteresītību cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanā. Būtiskākais fakts – bibliotekāri atzīst, ka šādas apmācības ir tiešām nepieciešamas, jo ikdienā nākas saskarties ar cilvēku tirdzniecības riska grupām. Ņemot vērā lielo bibliotēku ieinteresētību un atsaucību, plānojam arī šogad turpināt bibliotekāru apmācības.”

2008. gadā biedrība „Patvērums „Drošā māja”” palīdzību sniedza 14 cietušām personām, 2009. gadā – 28, 2010. gadā – 58. 2011. gadā rehabilitācijas un reintegrācijas  pakalpojumi sniegti 14 personām, kuras cietušas no cilvēku tirdzniecības, 90 personām sniegtas konsultācijas telefoniski, elektroniski, kā arī klātienē.

Kampaņu „Atver acis!” finansē uzņēmums „Philip Morris Latvija”. Pirmais projekts 2009. gadā, ko atbalstīja uzņēmums, pievērsa sabiedrības uzmanību fiktīvo laulību problemātikai. Informācijas izplatīšanu nodrošināja arī sociālais portāls www.draugiem.lv, kur speciāli izveidotā lapā http://www.draugiem.lv/www.patverums-dm.lv/ bija iespējams iegūt informāciju par fiktīvām laulībām, potenciālo upuru vervēšanas „tehnikām”, reāliem cietušo stāstiem un iepazīties ar speciālistu padomiem. Pērnā gada 12 mēnešos ar šo informāciju iepazinās 5281 portāla apmeklētājs. Ar www.draugiem.lv atbalstu līdz 2012. gada janvāra beigām portālā ir izvietots baneris, kas pievērš uzmanību fiktīvo laulību riskiem un iespējamām sekām.

*Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis - personas ekspluatācija  peļņas gūšanas nolūkos. Cilvēku tirdzniecības veidi ir prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas; piespiedu darbs vai pakalpojumi; verdzība un orgānu izņemšana. Cilvēku tirdzniecības riskiem ir  pakļauti visi iedzīvotāji, bet it īpaši tie, kuriem ir finansiālas problēmas (kredīti, līzingi u.tml.) un kuri meklē darbu ārzemēs, cilvēki ar zemu izglītības līmeni, bez profesijas un nodarbošanās, piemēram, vientuļās mātes, bāreņi, bezpajumtnieki un ielu bērni.

** Latvijā kopumā darbojas 832 bibliotēkas.