Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noticis brīvprātīgo motivācijas paaugstināšanas seminārs

Ievietots: 29.05.2014

    

Lai veidotu un stiprinātu biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo komandu, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” noticis seminārs, kurā tika apgūtas divas tēmas – brīvprātīgais darbs un lojāla komunikācija organizācijas vārdā. 

„Viens no šo semināru mērķiem ir integrācijas veicināšana starp Latvijas jauniešiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot visus vienotās aktivitātēs. Tāpēc seminārā piedalījās gan biedrības pastāvīgie, gan jaunie brīvprātīgie - trešo valstu valstspiederīgie no dažādām valstīm. Kopā būšana un darbošanās ir būtiska integrācijas procesa sastāvdaļa,” atzīmē Reinis Grāvītis, brīvprātīgo darba instruktors.

Apmācībās tika izmantotas neformālās mācīšanās metodes. Viena no tām bija paredzēta brīvprātīgo motivācijas analīzei ar mērķi izprast gan savas intereses un iespējas, gan organizācijas vajadzības un ieguvumus. Uzdevuma veikšanai tika noteikts rāmis – alfabēts, kur pie katra burta jāatzīmē kāds ar brīvprātīgo darbu biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” saistīts jēdziens.

Pēc Reiņa stāstītā, saruna par brīvprātīgo iesaisti organizācijas tēla veidošanā semināra dalībniekos esot attīstījusi vienotu izpratni par organizācijas ieguldījumu savas atpazīstamības veicināšanā un reputācijas vadībā. Šajā kontekstā ticis novērtēts brīvprātīgo pienesums organizācijas ārējās komunikācijas aktivitāšu laikā un attīstīti vienoti principi organizācijas patriotiskai reprezentācijai.

"Neformālajās sarunās pēc semināra noslēguma bija jūtama pozitīvi radoša enerģija, kuras rezultātā brīvprātīgo komanda izteikusi dažādas idejas savas darbības paplašināšanai biedrībā „Patvērums „Drošā māja””. Iespējamie darāmie darbi cieši sasaucās ar semināra laikā veiktajām aktivitātēm. Tas liek domāt, ka pašanalīzes un radošais process ir patiesi veicinājis brīvprātīgo izpratni par organizācijas vajadzībām, savām interesēm un to mijiedarbībā notiekošo virzību uz abu pušu mērķu sasniegšanu”.

*Šā gada 22. martā notika seminārs par laika vadību un konfliktu vadību brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai. Tas bija pirmais no trim projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” paredzētajiem semināriem. Vairāk info lasi sadaļā "Brīvprātīgajiem"!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Biedrības brīvprātīgo seminārs, 24. maijs

Lai veidotu un stiprinātu biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo komandu, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” noticis otrais seminārs, kurā tika apgūtas divas tēmas – brīvprātīgais darbs un lojāla komunikācija organizācijas vārdā. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 29.05.2014.