Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noticis otrais brīvprātīgo apmācību seminārs

Ievietots: 14.05.2015

Lai paplašinātu brīvprātīgo zināšanas par dažādām iespējām, kurās brīvprātīgie (īpaši jaunieši) var iesaistīties un kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, aprīlī notika jau otrais projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" paredzētais neformālās izglītības apmācību seminārs "Ko darīt, kad nav ko darīt?". Apmācības vadīja nodibinājuma "Baltijas Reģionālais fonds" pārstāve Ginta Salmiņa.

Apmācību laikā tika attīstītas idejas un izstrādāti konkrēti ieteikumi, kā iespējams izmantot brīvo laiku, vai arī laiku, ja jaunieši  ir ārpus izglītības iestādēm un/vai nav nodarbināti, kā arī tika analizētas dažādas iespējas un to priekšrocības, ieguvumi. "Ko darīt, kad nav ko darīt?" tēmas: brīvprātīgais darbs – vietējā un Eiropas līmenī; apmācības un izglītības iespējas - klātienē un izmantojot Online piedāvājumus; jauniešu prakses un apmaiņas iespējas; jauniešu organizāciju un nevalstisko organizāciju priekšrocības un izaicinājumi; uzņēmējdarbības uzsākšana, īpaši analizējot Sociālās uzņēmējdarbības iespējas; projektu programmas un to sniegtās iespējas jaunajā plānošanas periodā (2014-2020), īpaši caurskatot Erasmus+ programmu.

"Ikdienā strādājot ar jauniešiem mēs kopīgi plānojam paši savas aktivitātes, ko projekta laikā īstenojam, piemēram, arī mūzikas vakaru "Get Smart Cafe", kas notiks 14.maijā. Ir forši redzēt kā noticam saviem spēkiem un ar šķietami vienkāršiem instrumentiem svinam mūsu sabiedrības daudzveidību, iesaistot dažādas izcelsmes vienaudžus. Tajā pašā laikā ir ļoti vērtīgi paraudzīties arī uz jau paveikto no malas un pārdomāt arī citas iespējas. Jo tā rodas idejas vēl plašākam un interesantākam aktivitāšu spektram, ko varam veikt ar nelieliem resursiem," stāsta Reinis Grāvītis, brīvprātīgā darba instruktors. Viņš norāda, ka semināra dalībnieki dažādo aktivitāšu ietvaros gan paši iegūst noderīgas zināšanas, gan pēc apmācībām viņiem ir iespēja kļūt par „Brīvprātīgā darba un iespēju vēstniekiem”, informējot citus apkārtējos par plašajām iespējām, kuras mūsdienās ir pieejamas. 

Brīvprātīgie, tai skaitā, brīvprātīgie, kuri pārstāv tiešo projekta mērķa grupu, tiek iesaistīti visās projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" aktivitātēs, kas ļauj tiem iegūt lielu pieredzi dažādās sfērās un palielināt sociālo kontaktu skaitu.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Brīvprātīgo apmācības, 25.aprīlis

Lai uzzinātu par noderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, analizētu priekšrocības un izprastu, kā un kādos pasākumos iespējams iesaistīties, aprīlī notika neformālās izglītības apmācības brīvprātīgajiem "Ko darīt, kad nav ko darīt?". Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 13.05.2015.