Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noticis pirmais seminārs brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai

Ievietots: 24.03.2014

    

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgo darba instruktors Reinis Grāvītis ziņo, ka šā gada 22. martā notika seminārs par laika vadību un konfliktu vadību brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai. Tas bija pirmais no trim projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” paredzētajiem semināriem.

Apmācību dalībnieku vidū bija gan latviešu jaunieši, gan trešo valstu valstspiederīgie. Tas deva papildu pienesumu kolektīvo zināšanu apkopošanā, jo veicināja plašāku redzējumu uz laika un konfliktu vadības kultūras un mentalitātes aspektiem. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja apgūt neformālās izglītības metodes, brīvprātīgo aktivitāšu organizēšanu un brīvprātīgā darba veikšanu biedrībā "Patvērums "Drošā māja"".

Seminārs apzināti tika uzsākts ar laika vadības tēmu, jo pēc R. Grāvīša teiktā, pieredze apstiprinot teicienu: „Ir jāmācās laika vadība, ja apmācībās nepietiek laika, lai mācītos laika vadību”. Dalībnieki semināra gaitā esot apguvuši dažādas laika menedžmenta pieejas un caur neformālās izglītības metodēm analizējuši gan paši sevi, gan kolektīvi veicinājuši risinājumu rašanu individuālai laika vadībai.

"Arī dienas otrā tēma – konfliktu vadība – bija gan katram dalībniekam personīgi, gan komandai kopumā svarīga. Ar dažādām metodēm skatījām konfliktu izcelšanās un risināšanas teoriju, kā arī grupu darbos izpētītas emocijas, sekas un pozitīvos ieguvumus, kas konfliktu laikā rodas. Pašā dienas noslēgumā izvēlējāmies konkrētu konfliktsituāciju un to izspēlējām, analizējot iesaistīto sajūtas, vērtējot katra rīcību un modelējot ideālo risinājumu," par semināra norisi stāsta R. Grāvītis.

Kā būtiskākās atziņas, ko papildu jaunām zināšanām un idejām ir ieguvuši semināra dalībnieki, atzīmētas:

1.   Laika vadība patiesībā nozīmē savu spēju novērtējumu un darāmo darbu izvēli un prioritarizēšanu, balstoties uz savām interesēm un mērķiem.

2.   Konfliktu vadībā visupirms jāņem vērā iesaistīto pušu intereses un vērtības, kas nosaka konflikta virzību un konfliktējošo pozīcijas.

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros plānotas vēl divas apmācības - 26. aprīlī un 17. maijā.

Plānotās tēmas:

-       Brīvprātīgais darbs – principi un prakse;

-       Plānošana un mērķu nospraušana;

-       Lietišķā etiķete – savas organizācijas patriots;

-       Radošā domāšana. 

Dalība semināros ir bez maksas. Semināru laikā dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un darbam nepieciešamie materiāli. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc uz katru semināru jāreģistrējas iepriekš. Ja arī Tu vēlies piedalīties brīvprātīgo apmācībās, zvani pa tālruni 27011868 un piesakies!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja:

Rasa Saliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

(+371) 29145314, rasa.salina@gmail.com

Brīvprātīgo apmācības, 22.03.2014.

24.03.2014. Šā gada 22.martā notika seminārs par laika vadību un konfliktu vadību brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai. Tas bija pirmais no trim projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” paredzētajām apmācībām. Dalībnieki apguva dažādas laika menedžmenta pieejas un caur neformālās izglītības metodēm gan analizēja paši sevi, gan kolektīvi veicināja risinājumu rašanu individuālai laika vadībai. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Foto autore: brīvprātīgā Iluta Ozere.