Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noticis pirmais seminārs par migrācijas tēmu Dagdā

Ievietots: 30.08.2016

                  

Šā gada 25.un 26.augustā Dagdā notika pirmais no 10 plānotajiem semināriem starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem, ko rīkoja biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros.  Semināra galvenais mērķis bija uzlabot dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu, tai skaitā bēgļu, personu ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāju, uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, nodrošinot starpdisciplināru un starpinstitucionālu komandu veidošanos un attīstību.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Dagdas novada pašvaldības, Dagdas Tūrisma informācijas centra, Indras pamatskolas, Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica”, Krāslavas novada domes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrības “Invalīdu brālība “Nema””.

"Bēgļi vai alternatīvo statusu ieguvušie ir viena no mērķa grupām, ar kuru strādā Nodarbinātības valsts aģentūra. Semināra laikā es guvu aktuālu juridiskās jomas un sociālā rakstura informāciju, kura turpmāk noderēs manā darbā attiecībā uz cilvēkiem ar citu mentalitāti, dzīves pieredzi un ticību," iespaidos dalās Irina Beitāne, Krāslavas filiāles ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” koordinējošais eksperts Dagdā.

Dagdas novada pašvaldības izglītības darba speciāliste Karīna Karvele stāsta, ka migrācijas tēma šobrīd ir ļoti aktuāla. Viņai kā apmācību dalībniecei paticis, ka semināra pasniedzēji savu viedokli neuzspieda, saprotami izklāstīja informāciju, precīzi atbildēja uz jautājumiem, uzklausīja dalībnieku viedokļus. “Lekcijas tika pasniegtas augstā līmenī - prezentācijas, prāta vētra, radošais darbs, domu karte, aktivitātes, spēles un diskusijas. Man ļoti patika. Liels paldies organizatoriem par iespēju piedalīties šajā seminārā!"

Oksana Rutka, Dagdas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja, uzskata, ka seminārs bija ļoti noderīgs kompetences uzlabošanai starpkultūru komunikācijā un, pateicoties semināra pasniedzējiem un pasniegšanas interesantām metodēm, bija iespēja iegūt zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā. “Ieguvu teorētiskās zināšanas un, tai pašā laikā, attīstīju prasmes savu zināšanu pielietošanai ikdienā. Apmācību gaitā es paplašināju zināšanas par migrāciju un imigrantu integrāciju, kultūru daudzveidību. Turpmāk ikdienā, nav svarīgi - darbā vai privātajā dzīvē, komunikācijai un sadarbībai ar trešo valstu valstspiederīgajiem man vairs netraucēs iepriekš bijušie aizspriedumi, stereotipi un mīti."

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” lektori – Gita Miruškina, Alvis Šķenders un Sandra Zalcmane - divu dienu semināra programmas ietvaros dalībniekiem piedāvāja apgūt zināšanas par šādām tēmām: ieskats terminos, imigrācija Latvijā; integrācija – teorētiskais ieskats vēsture, stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija; ES un imigrantu integrācija; ES imigrācijas politika; migrantu tiesības un pienākumi starptautiskajās tiesībās; imigrantu tiesības Latvijā; stereotipu, aizspriedumu, diskriminācijas atpazīšana; starpkultūru komunikācija; imigranti un imigranti (bēgļi) Latvijā – plusi un mīnusi, darbam ar imigrantiem pieejamie resursi, palīdzības nodrošināšana mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām u.c.. Seminārā tika stāstīts arī par kultūras atšķirībām, dažādības vadību un darbu ar dažādu kultūru pārstāvjiem.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Seminārs Dagdā

Šā gada 25.un 26.augustā Dagdā notika pirmais no 10 plānotajiem semināriem starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem, ko rīkoja biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros. Semināra galvenais mērķis bija uzlabot dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu, tai skaitā bēgļu, personu ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētāju, uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, nodrošinot starpdisciplināru un starpinstitucionālu komandu veidošanos un attīstību. Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 30.08.2016.