Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Notiks apaļā galda diskusija par uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību

Ievietots: 23.01.2015

2015. gada 27. janvārī plkst. 13:00 notiks apaļā galda diskusija par Uzturēšanās atļauju saņemšanas kārtību, to likumisko regulējumu, nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā, atļauju saņemšanas labo un slikto praksi. Diskusijā piedalīsies pārstāvji no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), nevalstiskā sektora, juristi un trešo valstu valstpiederīgie.  Diskusija notiks Brīvības gatvē 204, Rīgā un būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv.

Diskusija notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” un sadarbības partnera „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” īstenotā projekta Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3 ietvaros. Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs. Projekta īstenošanas laikā tiks noorganizētas 8 apaļā galda diskusijas, ar kuru palīdzību tiks veicināta izpratne par trešo valstu valstspiederīgajiem aktuāliem jautājumiem un veicināta aktīvāka trešo valstu pilsoņu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, kā arī mazinātas domstarpības sabiedrībā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem.

Projektu (līdz) finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Ginta Salmiņa, e-pasts: ginta.salmina@gmail.com, tālr.: 29256888

Publicēja: Rasa Saliņa, e-pasts: rasa.salina@gmail.com, tālr. 29145314