lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Notiks mediju brīfings par Rīcības plānā paredzēto pasākumu izpildi

Ievietots: 13.11.2017

Šā gada 14.oktobrī plkst. 11:00 Ministru kabinetā, Preses konferenču zālē, notiks mediju brīfings par "Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi".

Atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniegs Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, NVO "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane*, Sabiedrības integrācijas fonda direktore Aija Bauere un Nodarbinātības valsts aģentūras projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” vadītāja Antra Jansone.

*NVO "Patvērums "Drošā māja"" informēs par sasniegtajiem rezultātiem projektos "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" un "Informācijas centrs imigrantiem", kas tiek īstenoti ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu.