lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Notikusi NVO Dialoga platformas organizāciju ceturtā tikšanās

Ievietots: 09.05.2017

                   

28. aprīlī Jelgavas novada domes telpās, Jelgavā, notika biedrības "Patvērums "Drošā māja" īstenotā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” aktivitāte - NVO Dialoga platforma. Tajā šobrīd ir iesaistījušās 20 organizācijas, kuras darbojas ir imigrācijas un integrācijas jomā. Tikšanās reizē klāt bija arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Jelgavas pilsētas sabiedrības integrācijas pārvaldes pārstāves.

Pasākuma ievaddaļā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” kontaktpunkta Zemgalē vadītāja Gunita Bērza iepazīstināja ar projektu, tā nozīmīgākajām aktivitātēm un sasniegumiem, savukārt Dialoga platformas konultante Agita Misāne interaktīvi iepazīstināja ar projekta svarīgākajiem informācijas resursiem – vietnēm www.integration.lv un www.beglis.lv. Projekta vadītāja Sandra Zalcmane informēja par imigrācijas situāciju Latvijā plašākā mērogā un sabiedrības integrācijas kontekstā.

Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) pētniece Svetlana Djačkova pastāstīja par LCC jaunākajiem pētījumiem par imigrantu, īpaši ārvalstu studentu vajadzībām Latvijā un neiecietības un diskriminācijas izpausmēm, ar ko viņi ir sastapušies. Informācija par pētījuma rezultātiem atrodama arī LCC mājas lapā - http://cilvektiesibas.org.lv/…/seminara-nvo-loma-diskrimina….

Tika apspriestas arī pārstāvēto organizāciju aktualitātes un turpmākās sadarbības iespējas ar pašvaldībām un valsts institūcijām. Klātesošie vienojās atbalstīt biedrības „Sadarbības platforma” valdes prieksēdētājas Laumas Celmas kandidatūru darbam Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Sabiedriskajā konsultatīvajā padomē. 

Nākošo NVO Dialoga platformas tikšanos iecerēts rīkot jūnija otrajā pusē Rīgā.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.


Dialoga platformas tikšanās Jelgavā
28. aprīlī Jelgavā, Jelgavas Novada domes telpās notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotā projekta „Informācijas centrs imigrantiem” aktivitāte - NVO Dialoga platforma. Tajā šobrīd ir iesaistījušās 20 organizācijas, kuras darbojas ir imigrācijas un integrācijas jomā. Tikšanās reizē klāt bija arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Jelgavas pilsētas sabiedrības integrācijas pārvaldes pārstāves. Projekts tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 09.05.2017.