lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Notikusi NVO Dialoga platformas organizāciju piektā sanāksme

Ievietots: 13.10.2017

                      

Šā gada 21. septembrī Informācijas centrā imigrantiem (ICI) notika piektā NVO Dialoga platformas tikšanās, kurā piedalījās 19 pārstāvji no 25 imigrācijas un integrācijas jomā aktīvām organizācijām. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar aktualitātēm “Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” (Rīcības plāns) izpildē, kā arī jaunākajiem NVO Dialoga platformas dalībnieku uzsāktajiem projektiem.

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecākais referents Sandis Barks informēja, ka Rīcības plāna ietvaros Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā Latvija 2015. gadā solidāri ar citām ES dalībvalstīm apņēmās divu gadu laikā uzņemt 531 pārvietoto personu - 295 no Grieķijas, 186 no Itālijas un 50 no bēgļu nometnēm trešajās valstīs (pašlaik – Turcijas). Latvija līdz šim ir uzņēmusi 346 jeb 65% no kopējā plānotā patvēruma meklētāju skaita, lielāko daļu no tiem – no Grieķijas, un šis process tiks turpināts. Pašreiz Iekšlietu ministrija sadarbībā ar visām iesaistītajām ministrijām gatavo Informatīvo ziņojumu par Rīcības plānā paredzēto pasākumu izpildi*. S.Barks atzīmēja, ka statusu saņēmušo personu otrreizējā pārvietošanās un mājokļa atrašana viņiem ir galvenās problēmas, kuras šobrīd ziņojumā tiek atspoguļotas un mēģināts meklēt risinājumu. „Pēc neoficiālām ziņām vairums no statusu saņēmušajām personām no Latvijas ir izbraukušas un Latvijas pusei pagaidām nav iespēju šo procesu ietekmēt. Ir tikai divi gadījumi, kad Vācijas oficiālās iestādes ir lūgušas atbalstu, lai pārvietotās personas varētu atgriezt Latvijā. Pašlaik nav datu arī par cilvēku skaitu, kuri ir patstāvīgi atgriezušies Latvijā”. Tāpat viņš informēja, ka paralēli šobrīd tiekot diskutēts un meklēts risinājums jautājumam par izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar bēgļa un alternatīvā statusa saņēmēju sociālo garantiju nodrošināšanu.

NVO Dialoga platformas turpinājumā divas no dalīborganizācijām klātesošos informēja par apjomīgu integrācijas projektu īstenošanas uzsākšanu.

Biedrības “Inovāciju atbalsta centrs” projektu aktivitāšu koordinatore Inese Janiša klātesošos iepazīstināja ar septembrī uzsāktajām aktivitātēm projektā "MĒS – Latvijā”. Projekta mērķis ir nodrošināt integrācijas kursus Rīgas un Latgales reģionā mērķa grupai – kopā 360 trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Integrācijas kursos 28 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas būtiskas ieceļotāju turpmākai dzīvei Latvijā. Kursus vada valsts pārvaldē un citās jomās strādājoši profesionāļi. Kursi notiek vairākās valodās. Projektā plānots organizēt arī trīs starpkultūru komunikāciju veicinošus socializācijas pasākumus. Integrācijas kursi Latgales reģionā tiek īstenoti sadarbībā ar citām biedrībām – “Ritineitis” (Balvos), “Latgolys entuziastu grupa “Biļdis”” (Rēzeknē).

Organizācijas „Sadarbības platforma” pārstāvis Ramils Kadirovs informēja, ka projekta „Integrācijas ABC – 2017” ietvaros septembrī uzsākti integrācijas kursi Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Jelgavā. Aktivitāšu mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku -  trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Nākamā NVO Dialoga platformas tikšanās notiks 23. novembrī, Rīgā. Tajā plānots padziļināti apspriest Latvijas pašvaldību pieredzi sabiedrības integrācijas jomā, to integrācijas stratēģijas, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem un īstenotajiem integrācijas projektiem.

*(izpildot Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta ārkārtas sēdes protokola Nr.41 1.§ 16.punktā doto uzdevumu)

ICI tika izveidots 2016.gada 18.maijā, un tas darbojas kā vienas pieturas aģentūra. Tā darbību nodrošina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Centru attīsta biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv un Agita Misāne, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” konsultante, e-pasts: agitami@gmail.com

Piektā NVO Dialoga platforma
2017.gada 21.septembrī Informācijas centrā imigrantiem (ICI) notika piektā NVO Dialoga platformas tikšanās, kurā piedalījās 19 pārstāvji no 25 imigrācijas un integrācijas jomā aktīvām organizācijām, kuras iesaistījušās platformā. ICI darbību nodrošina Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējums un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1. Ievietots 11.10.2017.